Innovatie & onderzoek

Inzichten uit de wetenschap en innovatie helpen scholen om zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om hun onderwijs te verrijken of een verbetercultuur te creëren binnen de school.

De PO-Raad wil scholen hierbij ondersteunen door onderzoek en onderwijs nauw met elkaar te verbinden en door innovaties aan te jagen.

Evidence-informed werken

Inzichten uit de wetenschap die aansluiten op de onderwijspraktijk.

Innovatie

Innovatie en krachtenbundeling dragen bij aan het oplossen van onderwijsvraagstukken.