Nieuws

Aanvraag subsidie nieuwe partnerschappen Samen Opleiden 2021/2022

Goed nieuws voor scholen en lerarenopleidingen die ambities hebben een partnerschap samen Opleiden op te richten: in 2021 én in 2022 kunnen er aanvragen voor subsidie ingediend worden bij DUS-I. Er zijn vier plekken beschikbaar voor nieuwe aspirant-opleidingsscholen in het primair onderwijs. Het aantal plekken voor 2022 wordt in de loop van 2021 vastgesteld.

Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria voor aspirant-opleidingsscholen afgeleid uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Platform samen Opleiden & professionaliseren en op informatiebijeenkomsten die het Platform in samenwerking met DUS-I organiseert.

Verslag van bevindingen 2020 & aanvragen subsidie 2021

Benieuwd naar de eerdere aanvraagrondes en de aandachtspunten die daaruit naar voren kwamen? Lees het verslag van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen 2020.

Werksessie ontwikkelplannen aspirant-partnerschappen 2021

Op woensdag 9 juni (09.00 tot 11.30 uur) vindt voor belangstellenden die een aanvraag willen indienen een bijeenkomst plaats. Tijdens deze werksessie geeft Miranda Timmermans (voorzitter van de beoordelingscommissie DUS-I en lector Leerkracht bij Avans hogeschool) informatie over het opstellen van de ontwikkelplannen en kunnen de deelnemers hun vragen hierover inbrengen. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. 

Ambitie 
De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben een gezamenlijke ambitie om uiteindelijk alle studenten op deze manier op te leiden. De partijen zien in de toekomst regionale netwerken voor zich, waarin intensieve samenwerking plaatsvindt tussen lerarenopleidingen, scholen en andere relevante partijen op het gebied van opleiden en professionaliseren van studenten en startende leraren. Hierdoor wordt de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de opleiding verhoogd, ontstaat een doorlopende leerlijn voor leraren in de eerste jaren van hun carrière en wordt uitval van startende leraren tegengegaan.