Nieuws

Analyse doorstroomtoets: keuze toetsaanbieder van invloed op advies

Uit de resultaten van de doorstroomtoets blijkt dat welke toetsaanbieder de school kiest, van invloed is op het advies aan de leerlingen. Bovendien zien we dat het aantal definitieve adviezen voor Praktijkonderwijs (PrO) en vmbo-b is gedaald. Naar aanleiding van deze conclusies pleit de PO-Raad daarom nogmaals voor een kritische herbezinning op het huidige systeem van vroege selectie. Op dit moment wordt het toekomstperspectief van kinderen teveel bepaald door één toets op 11- of 12-jarige leeftijd. 

Scholen signaleerden eerder dit jaar aanzienlijke verschillen tussen de doorstroomtoetsen onderling en minder herkenbare toetsresultaten. Ook ervoeren zij minder vertrouwen in het eigen handelen bij het adviseren van leerlingen. Aanleiding voor de PO-Raad om de gegeven schooladviezen en de resultaten van de eindtoetsen en doorstroomtoetsen te vergelijken. Uit deze analyse blijkt dat;

  • Leerlingen dit schooljaar vaker een voorlopig meervoudig schooladvies ontvingen 
  • Welke doorstroomtoets de school kiest, van invloed is op het toetsadvies dat leerlingen krijgen
  • Meer schooladviezen bijgesteld zijn op basis van het toetsadvies
  • Het aantal definitieve adviezen voor Praktijkonderwijs en vmbo-bb fors is gedaald. 

Vergelijkbaarheid vergroten

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken leerlingen de doorstroomtoets in plaats van de eindtoets. De doorstroomtoets moet bijdragen aan meer kansengelijkheid in de overstap naar het voortgezet onderwijs. De PO-Raad was kritisch bij de invoering van de toets, vooral op de vergelijkbaarheid van de verschillende doorstroomtoetsen en de verplichte bijstelling.

Nu blijkt dat de doorstroomtoets de kansengelijkheid van leerlingen niet verbetert en er verschillen zijn tussen de toetsen, dringt de PO-Raad aan op een forse verbetering van de vergelijkbaarheid van de toetsen. Als dit niet op korte termijn lukt, pleit de sectorvereniging voor de herinvoering van één toets, die voor alle leerlingen toegankelijk is. Daarnaast moet de nadruk op verplicht bijstellen worden verminderd.

Wij roepen onze leden op om voor de adviesperiode van 2025 concreet beleid te maken voor het advies in groep 8, met aandacht voor de uitzonderingsmogelijkheid voor het verplicht bijstellen. 

Themarapportage doorstroomtoets

De volledige data-analyse van de PO-Raad is terug te vinden in de themarapportage doorstroomtoets. In deze rapportage delen ook praktijkexperts hun ervaringen.

afbeelding kinderen aan het schrijven aan bureau

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten