Nieuws

Bloomworkshop: Met je team in gesprek over de impact van technologie 

Nu iedereen de mogelijkheden én tekortkomingen van online onderwijs heeft ervaren groeit de behoefte aan reflectie en visievorming. Waar kan technologie écht bijdragen aan onderwijskwaliteit? En waar staat het belangrijke onderwijswaarden in de weg? Met verschillende initiatieven stimuleert de PO-Raad de dialoog over deze onderwerpen. Voor onderwijsprofessionals die hierover met elkaar in gesprek willen is er nu de online workshop Bloom.  

Technologie biedt tal van kansen voor het onderwijs, denk aan de mogelijkheden die ontstaan voor gepersonaliseerd leren of de vereenvoudiging van de administratie. Maar het is ook complex. Want: als alles kan, moeten we dan ook alles willen? Wat gebeurt er als je onderwijs volledig verplaatst naar een online omgeving? Is er dan nog wel betekenisvol contact tussen leraar en leerling? Van wie is data die in onderwijsplatforms wordt verzameld? En wie bepaalt het algoritme waarop een onderwijsplatform draait?  

De PO-Raad vindt het belangrijk dat deze en andere vraagstukken in de sector besproken worden. Waar kan technologie bijdragen aan goed onderwijs, en waar staan belangrijke onderwijswaarden onder druk? Alleen door als sector zelf de regie te pakken is het mogelijk om vanuit publieke waarden te sturen op de invloed van techbedrijven in het onderwijs.  

De online workshop Bloom vergroot de bewustwording over dit onderwerp, biedt kennis over technologische ontwikkelingen en stimuleert visievorming.  

Over de workshop 

Bloom is in opdracht van de PO-Raad ontwikkeld door futurologen van Studio Monnik en draait om een fictief toekomstscenario. De workshop richt zich op schoolteams van leraren, schoolleiders en/of bestuurders. De workshop is gratis beschikbaar.  

Deelnemers reizen als durfinvesteerder naar 2030. Aan de hand van video's, historische colleges en discussievragen worden ze ondergedompeld in de toekomst en uitgedaagd om met een kritische blik te kijken naar de impact van technologie. Het totale programma duurt 2,5 uur en is geschikt om in groepen van 3 tot 10 deelnemers te doorlopen. Er is geen begeleider nodig, de online omgeving begeleidt de groep door de workshop. 

Ideaal voor een online studiedag 

De workshop is een initiatief dat reeds voor de uitbraak van het coronavirus is opgestart. De vragen die erin gesteld worden zijn echter actueler dan ooit. De workshop is ontwikkeld voor een fysieke bijeenkomst, maar is ook volledig ‘op afstand’ uit te voeren via een tool voor videomeetings, zoals Zoom of Teams. De workshopleider opent de workshop en deelt zijn scherm met de andere deelnemers. Het verdere verloop van de workshop is hetzelfde als bij een fysieke bijeenkomst. 

Rapportage NRC 

Het NRC maakte een mooie rapportage over de workshop.  

Reacties deelnemers: 

“De workshop maakte veel bij mij los. Het toont de urgentie en laat zien wat er gebeurt als we alles aan de markt overlaten.” 

“Ik werd helemaal meegenomen in de reis. Spannend en verrassend!” 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten