Evidence-informed werken

Steeds meer onderwijsprofessionals willen hun onderwijs ‘evidence-informed’ verrijken. De PO-Raad heeft de afgelopen jaren de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterkt. Op die manier zijn inzichten uit de wetenschap beter vindbaar, toegankelijk en sluiten ze beter aan op de vragen binnen het onderwijs.

Om leraren, schoolleiders en schoolbestuurders te ondersteunen hebben we, samen met onze partners, de afgelopen jaren verschillende activiteiten ontwikkeld. Denk aan de pilot gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties, de leergang Onderzoeksmatig besturen, het Platform Samen Onderzoeken, de leeromgeving Onderzoekscultuur, de Kennistafels en regionale Kennisagenda’s. 

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar
logo onderwijskennis

Onderzoek onderwijskansen op onderwijskennis.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten

Actueel