Download

Evidence-informed werken op platformsamenonderzoeken.nl

cover sleutels voor evidence informed werken

Voor goed onderwijs is veel kennis nodig. Kennis uit de wetenschap, de opleiding, de ervaring van leraren, en van collega’s in professionele leergemeenschappen. De PORaad spant zich dan ook in om deze kennis goed vindbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat onderzoek aansluit bij de belangrijkste vragen uit de onderwijspraktijk en ontwikkelen we met onze partners samenwerkingsverbanden als Werkplaatsen Onderwijsonderzoek