Nieuws

Groen licht voor universitaire lerarenopleiding primair onderwijs

Er is groen licht voor de universitaire lerarenopleiding. Dat is wat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend heeft gemaakt. Ze volgt daarmee het positieve advies op van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Het CDHO heeft de aanvraag van de nieuwe opleiding, die door de Radboud Universiteit is ingediend, zorgvuldig onderzocht. De PO-Raad stond samen met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) aan de wieg van de universitaire lerarenopleiding en is dan ook verheugd over dit goede nieuws.

De eerste universitaire lerarenopleiding stelt studenten in de gelegenheid om binnen drie jaar hun lesbevoegdheid te behalen. Komende maanden moet de opleiding nog wel geaccrediteerd worden. De aanvraag hiervoor zal worden gedaan door de Radboud Universiteit te Nijmegen, die de opleiding gaat aanbieden.

Eind 2015 brachten de PO-Raad en de VSNU een verkenning uit naar een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Daarmee onderzochten zij hoe academisch opgeleiden in het primair onderwijs kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Uit het onderzoek bleek dat scholen en schoolbesturen behoefte hebben aan meer diversiteit in de lerarenteams en aan meer leraren met onderzoekende en academische vaardigheden.

De PO-Raad is groot voorstander van meer academisch geschoolde leerkrachten. Zij brengen wetenschappelijke kennis de school in en kunnen een belangrijke rol spelen in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Bijvoorbeeld door leerprocessen en –resultaten te analyseren of onderzoek te verrichten. Overigens streeft de PO-Raad niet naar uitsluitend academische leraren voor de klas. Diversiteit binnen de teams is goed voor de kwaliteit op de werkvloer en maakt het beroep leraar aantrekkelijker. Lees hier meer over in onze actiepunten

Lerarentekort

De universitaire lerarenopleiding is een van de middelen om het lerarentekort te bestrijden. De nieuwe opleidingsroute moet vooral vwo’ers aantrekken om voor de klas te gaan staan. De PO-Raad pleit voor meerdere opleidingsroutes naar het beroep leraar.

Overigens kent Nederland al een Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Bij deze opleiding is er sprake van bi-diplomering. Studenten behalen dan in vier jaar zowel een HBO-bachelordiploma Leraar Basisonderwijs als een universitair bachelordiploma Onderwijskunde of Pedagogische Wetenschappen.

Goede aanvulling op de reeds bestaande route

De PO-Raad ziet de komst van een volledig universitaire opleidingsroute als een goede aanvulling op de reeds bestaande routes. Uitgangspunt is dat studenten kunnen kiezen voor de route die het beste bij hen past. Een ander groot voordeel is dat de komst van een volledig universitaire lerarenopleiding bijdraagt aan een nauwere verbinding tussen onderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk. Zo kan de kennis van universiteiten op het gebied van pedagogiek, didactiek en onderwijskunde via de opleiding ontsloten worden.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, reageert enthousiast op het groene licht: ,,Hier zat het onderwijs met smart op te wachten. Met de academische lerarenopleiding zorgen we voor meer diversiteit in de lerarenteams en maken we het vak aantrekkelijker. Dat draagt bij aan een nog beter en modern onderwijs en het is een belangrijk middel in de strijd tegen het lerarentekort.’’

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten