Nieuws

Kamer wil goede kennisinfrastructuur voor het onderwijs

Een onderzoeksnetwerk moet het onderwijs gaan voeden met bewezen effectieve methoden om de onderwijskwaliteit te vergroten. De Tweede Kamer stemde vandaag unaniem voor een motie die dat bepaalt. De PO-Raad is blij met deze erkenning dat het voor de onderwijskwaliteit van groot belang is te investeren in kennisontwikkeling en -deling. 

De motie werd ingediend door Kamerleden Segers (CU) en Peters (CDA) tijdens het debat over Onderwijs en Corona. De indieners stellen dat een lerende, onderzoekende houding in alle lagen van het onderwijs bijdraagt aan een betere kwaliteit van onderwijs en dat die houding gestimuleerd kan worden door kennis en goede voorbeelden te delen. Maar Nederland heeft geen netwerk van onderzoeksscholen waar actief kennis wordt verzameld over de onderwijskwaliteit. En de Kenniscommunity, die het ministerie nu inricht, is alleen bedoeld voor de ervaringen met methodes van de NPO-Menukaart. 

De Kamer wil een structureler oplossing: een onderzoeksnetwerk van onderwijsinstellingen, -professionals en wetenschappers dat scholen kennis en goede praktijken aanreikt en zo de onderwijskwaliteit versterkt.  

Slimme verbindingen

De PO-Raad en de andere sectororganisaties werken al langer aan het versterken van de kennisinfrastructuur. Zo zijn in 2019 de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ en het vervolgadvies ‘Slimme Verbindingen’ gelanceerd. Het ministerie van OCW gaf de Galan Groep vorig jaar de opdracht om concrete scenario’s te ontwikkelen voor de doorontwikkeling van de kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Dat adviesrapport, ‘Omwille van goed onderwijs’, verscheen in februari. 

Om onderwijsinnovatie te versterken, is een onderzoeks- en kennisinfrastructuur nodig met slimme verbindingen tussen alle onderwijs- en aanpalende sectoren, schrijft de PO-Raad in zijn verkiezingsinbreng. We zijn dan ook blij te zien dat de Kamer dit onderschrijft en steken hiervoor graag onze handen uit de mouwen. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten