Nieuws

Kennisinfrastructuur: wat betekent dit voor onderwijsprofessionals?  

Op 1 april 2019 hebben de vijf sectorraden de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland gelanceerd’. Gevolgd door het advies ‘Slimme Verbindingen’ op 28 november 2019. Het doel? Onderwijs en onderzoek optimaal met elkaar te verbinden en de kennisinfrastructuur te versterken. Maar wat merken bestuurders, leraren en andere onderwijsprofessionals hiervan? Een overzicht van concrete activiteiten. 

Kennisinfrastructuur? Hoe zat het ook alweer?

Uitgangspunten van de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ zijn dat kennis voor het onderwijs toegankelijk, toepasbaar en betrouwbaar is en dat er meer onderzoek plaatsvindt naar vraagstukken uit het onderwijs. ‘Slimme Verbindingen’ bevat een advies voor het realiseren van acht verbindingen tussen bestaande initiatieven, structuren, netwerken en digitale voorzieningen.

Kennis toegankelijk maken

De pilot ‘gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ is een van de eerste activiteiten uit de ontwikkelagenda. In deze pilot krijgen alle leraren en onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een school in het po, vo en mbo een jaar lang gratis toegang tot een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Meer info en aanmelden? Ga naar www.voordeleraar.nl 

Regionale researchED dagen

Het uitverkochte researchED op 11 januari niet kunnen bijwonen? Bezoek dan een van de regionale researchED dagen die in samenwerking met de PO-Raad en het NRO worden georganiseerd. Op deze regionale dagen kunnen leraren, bestuurders, schoolleiders en onderzoekers elkaar ontmoeten. Naast inzichten uit de wetenschap krijg je ook praktische handvatten om onderzoek toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk. De eerste data en onderwerpen zijn al bekend. Lees meer info en reserveer de data alvast in je agenda. 

Boek ‘Werk maken van gelijke kansen’

Op researchED is het boek ‘Werk maken van gelijke kansen’ gelanceerd. Dit boek bevat een stevige bundeling van onderzoek, vertaald voor de praktijk, waarin op toegankelijke wijze wordt uitgelegd wat leraren kunnen doen om gelijke kansen te bevorderen. Dit boek is dankzij financiële steun vanuit negen schoolbesturen, twee hogescholen en de PO-Raad tot stand gekomen én gratis digitaal beschikbaar. Download het boek op www.werkmakenvangelijkekansen.nl 

Leergang voor bestuurders

Steeds meer leraren en andere onderwijsprofessionals willen hun onderwijs ‘evidence-informed’ verrijken. Bovendien kan kennis uit onderzoek bijdragen aan het nemen van onderbouwde,  onderwijskundige beslissingen. Maar hoe stimuleer je, vanuit je bestuurlijke rol, het toepassen van onderwijsonderzoek binnen jouw scholen? En hoe creëer je een onderzoekende cultuur? Dit en meer komt aan bod tijdens de Leergang Onderzoeksmatig Besturen die op dit moment in ontwikkeling is. 
Meer weten? Stuur dan een e-mail naar onze beleidsadviseurs Sander Dankelman of Pim de Vente.  

Platform Samen Onderzoeken

Er zijn tal van initiatieven waar scholen, universiteiten en hogescholen een duurzame vorm van samenwerking zijn aangegaan en samen praktijk(gericht) onderzoek uitvoeren. Uit de bouwsessies blijkt dat deze initiatieven veel behoefte hebben aan verbinding met gelijksoortige samenwerkingsverbanden en het uitwisselen van ervaringen. Om deze initiatieven en relevante informatie een centrale plek te geven is het platform Samen Onderzoeken afgelopen maand gelanceerd. 

Het komende jaar volgen er meer initiatieven en activiteiten die bijdragen aan een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs. De PO-Raad houdt je via haar website op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten