Nieuws

‘Leer ze rekenen’: gratis boek voor onderwijsprofessionals vanaf nu beschikbaar

Op 15 januari is tijdens researchED boek het boek ‘Leer ze rekenen’  gelanceerd. Dit boek ondersteunt leraren en schoolleiders uit het basisonderwijs bij het verzorgen van goed reken- en wiskundeonderwijs. ‘Leer ze rekenen’ is mogelijk gemaakt door tien schoolbesturen, het Lerarencollectief, Didactief en de PO-Raad. 

De afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over rekenonderwijs. ‘Leer ze rekenen’ bevat een breed palet aan onderzoek die zorgvuldig door experts zijn geselecteerd. De inzichten uit deze onderzoeken zijn vertaald naar de dagelijkse praktijk op school. Wat heb je nodig voor goed rekenonderwijs en hoe onderwijs je het?

Nieuw boek uit een bestaande samenwerking

Leer ze rekenen is het vierde boek dat uit een samenwerking tussen schoolbesturen, Didactief en de PO-Raad is ontstaan. Eerder verschenen ‘Op de schouders van reuzen’, ‘Werk maken van gelijke kansen’ en ‘Leer ze lezen’. De initiatiefnemers willen hiermee onderwijsprofessionals ondersteunen bij het ‘evidence-informed’ verrijken van hun onderwijs. 

Download het boek

Een gratis digitaal exemplaar van ‘Leer ze rekenen’ is vanaf zaterdag 15 januari rond 14.30 uur te downloaden via www.leerzerekenen.nl.

‘Leer ze rekenen’ is mogelijk gemaakt door: Conexus, Flores, Optimus, Signum, Filios, PCBO, Lucas Onderwijs, Mosalira, Saam, Sophia Scholen, Stichting Klasse, het Lerarencollectief en de PO-Raad.
 

Meisje werk in een schrift

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten