Download

Lerend onderwijs voor een lerend Nederland - Ontwikkelagenda

cover lerend onderwijs voor een lerend nederland

Op 21 juni 2018 ondertekenden bestuurders uit de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU) een intentieverklaring. Daarin kondigden zij aan begin 2019 met een plan van aanpak te komen voor de versterking van de kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Op deze pagina vind je de ontwikkelagenda waarin uiteen wordt gezet waarom de versterking van de kennisinfrastructuur nodig is, hoe de sectoren daarbij samen willen werken en welke concrete stappen gezet worden om de ambitie uit de intentieverklaring waar te maken.