Nieuws

Nieuwe website over Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Wat levert Onderzoekend en Ontwerpend Leren op voor het primair onderwijs?  Wat zijn gefundeerde manieren om dit goed te implementeren? De nieuwe website ‘Weten Wat Werkt bij leren ontdekken’ geeft antwoord op deze vragen. Gevoed uit inzichten uit de wetenschap en de dagelijkse onderwijspraktijk. Hier vind je een schat aan achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en interviews waarmee scholen zelf aan de slag kunnen.

De website ‘Weten Wat Werkt bij leren ontdekken’ is het eindproduct van de Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend Leren, een initiatief van de PO-Raad en het NRO. Binnen deze Kennistafel werken onderzoekers, leraren, directeuren en bestuurders samen aan twee belangrijke thema’s: het belang van onderzoekende vragen stellen en het belang van professionalisering. Hun inzichten en opgedane ervaringen zijn nu gebundeld op de website. 

Kennistafels

Wetenschappelijke kennis en onderzoek dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. De Kennistafels van de PO-Raad en het NRO brengen experts uit het onderwijs en het onderzoek bijeen. Samen inventariseren zij belangrijke vraagstukken uit de onderwijspraktijk waar wetenschappelijke kennis bij kan helpen. Op basis van de behoefte brengen zij in kaart welke kennis al beschikbaar is en welke kennis nog ontbreekt. 
Naast de Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend Leren zijn er nog drie Kennistafels actief. De thema’s zijn: effectief leesonderwijs, gepersonaliseerd leren met ICT en nieuwkomersonderwijs.

Bezoek de website

Bezoek de website Weten Wat Werkt bij leren ontdekken.

Meer info
De website ‘Weten Wat Werkt bij leren ontdekken’ is onderdeel van het Platform Samen Onderzoeken. Het platform is een initiatief van de PO-Raad en het NRO en stimuleert de professionele ontwikkeling rondom samenwerking onderwijs en onderzoek.

De PO-Raad zet zich al langer in voor het versterken van de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. De sectororganisatie is een initiatiefnemers van de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ en het vervolgadvies ‘Slimme Verbindingen’. Doel van de ontwikkelagenda is om de Kennisinfrastructuur voor het onderwijs te versterken. Het Platform Samen Onderzoeken en de Kennistafels zijn twee voorbeelden van concrete resultaten uit de ontwikkelagenda. 


 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten