Nieuws

''Onderzoeksmatig werken is a way of life''

Steeds meer scholen werken 'evidence-informed' aan schoolontwikkeling. Om scholen hierbij te ondersteunen hebben de PO-Raad en het NRO recentelijk de Leeromgeving Onderzoekscultuur gelanceerd. Deze gratis leeromgeving is te vinden op de website van het Platform Samen Onderzoeken. Op dit platform kunnen bestuurders en andere onderwijsprofessionals ook terecht voor tools, kennis en verhalen uit de praktijk. Vers van de pers is het interview met Angela Horsten, die zich met hart en ziel heeft ingezet om het onderzoeksmatig werken binnen de scholen van SALTO te stimuleren.  

Horsten legde de basis voor een onderzoekscultuur binnen de schoolorganisatie. ,,Ik streef in mijn werk altijd naar gefundeerde activiteiten en interventies. Dat impliceert een onderzoeksmatige manier van werken, want de onderzoeksmatige component is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs.” Lees het volledige interview 'Onderzoeksmatig werken is a way of life' op de website van het Platform Samen Onderzoeken. 

Zelf aan de slag met een Onderzoekscultuur binnen jouw school?

Bezoek dan de gratis online Leeromgeving Onderzoekscultuur. De leeromgeving is ontwikkeld door onderzoekers en onderwijsprofessionals, zoals Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Vanuit hun rol als leraar, schoolleider of bestuurder kunnen onderwijsprofessionals aan de slag met drie thema's. De leeromgeving helpt om stap voor stap een scan van de gewenste situatie te maken en je doelen vast te stellen. Afhankelijk van de gemaakte keuzes biedt de leeromgeving actiepunten aan. Deze kun je vanuit de leeromgeving omzetten naar een werkplan. Hierbij krijgen deelnemers tips door voorbeelden, artikelen, instrumenten en filmpjes.

Over het Platform Samen Onderzoeken
Het Platform Samen Onderzoeken vloeit voort uit de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ en het vervolgadvies ‘Slimme Verbindingen’. Doel van de ontwikkelagenda is om de Kennisinfrastructuur voor het onderwijs te versterken en onderwijs en onderzoek sterker met elkaar te verbinden. Op het Platform Samen Onderzoeken zijn ook andere activiteiten uit de ontwikkelagenda te vinden. Denk aan de Leergang Onderzoeksmatig Besturen, de Kennistafels of de Pilot gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten