Nieuws

Onderzoeksthema’s voor de nationale Kennisagenda vastgesteld

Begin dit jaar is het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gestart met de ontwikkeling van een nationale Kennisagenda voor het onderwijs. De te ontwikkelen kennis uit deze Kennisagenda moet bijdragen aan effectief, aantrekkelijk en actueel onderwijs. Na een eerste inventarisatie van thema’s hebben 150 onderwijsprofessionals en onderzoekers de zes meest relevante en belangrijke thema’s geselecteerd. 

De kennisagenda geeft richting aan het onderwijsonderzoek voor de komende jaren. In de eerste fase is er op basis van literatuuronderzoek en interviews met 250 onderwijsprofessionals en onderzoekers een longlist van negentien onderzoeksthema’s opgesteld. De zes meest belangrijke thema’s zijn nu in de agenda opgenomen:

  • De school als lerende en professionele organisatie
  • Kennis en vaardigheden van leerlingen
  • Toegang tot inclusieve(re) leeromgeving
  • Gelijke kansen
  • Technologie in het onderwijs
  • Kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit van hun opleiding

Uitwerking

De volgende fase is het uitwerken van de Kennisagenda. Hierbij is de input van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders essentieel, zij weten immers welke vragen er in de scholen leven. Samen met onderzoekers gaan de onderwijsprofessionals aan de slag met de verdere uitwerking tot kennisvragen, het ophalen van vragen uit de praktijk en het verkennen welke kennis er al is en waar nieuwe kennis ontwikkeld moet worden. Meer informatie over de Kennisagenda? Bezoek de landingspagina op de website van het NRO.

Verbinding tussen onderwijs en onderzoek

De PO-Raad maakt deel uit van de klankbordgroep van de Kennisagenda en is verheugd met het initiatief. De sectororganisatie zet zich al langer in voor een sterke Kennisinfrastructuur en het verbinden van onderwijs en onderzoek. Dit draagt bij aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de professionele ontwikkeling van onderwijsprofessionals. Meer lezen? Bezoek onze themapagina.

Regionale Kennisagenda’s

Naast de landelijke Kennisagenda wordt er ook op diverse plekken in het land gewerkt aan regionale Kennisagenda’s. Schoolbesturen, schoolleiders en leraren werken in de regio samen met Hogescholen en Universiteiten aan regionale vraagstukken. Zo is recentelijk de Rotterdamse Kennisagenda van start gegaan. De regionale Kennisagenda’s zijn een initiatief van de PO-Raad en het NRO.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten