Nieuws

Pilot ‘Werkplaats onderwijsonderzoek’ in primair onderwijs

Het primair onderwijs krijgt een pilot met twee ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’. Aanvragen daarvoor kunnen vanaf medio februari worden ingediend door samenwerkingsverbanden van schoolbesturen in het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-Raad willen daarmee de mogelijkheden van de werkplaatsen in beeld krijgen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 29 maart 2016, 14.00 uur.

Een duurzame samenwerking tussen scholen, schoolbesturen, hogescholen en universiteiten lijkt een goede bedding te vormen voor de koppeling van onderzoek en onderwijsvernieuwing. Toegepast onderwijsonderzoek vormt daarbij de basis voor schoolontwikkeling. Deze samenwerking noemen we wel academische werkplaats, kenniswerkplaats of werkplaats onderwijsonderzoek. In de werkplaats onderwijsonderzoek primair onderwijs wordt -in gelijkwaardige samenwerking tussen alle partijen- praktijkgericht onderzoek uitgevoerd, gebaseerd op vragen die voortkomen uit de onderwijspraktijk. Het draait daarbij om het genereren van nieuwe kennis en het gebruik maken van kennis uit bestaand onderzoek om actuele schoolontwikkelingsvragen te beantwoorden. Het schoolbestuur uit het primair onderwijs treedt op als aanspreekpunt (penvoerder) van elke werkplaats.

Aanvullend onderzoek

De werkplaatsen worden begeleid met onderzoek naar de werkbare elementen, best practices en aanbevelingen voor andere samenwerkingsverbanden. Daarvoor wordt in maart een aparte call for proposals opengesteld. Omdat de twee werkplaatsen inhoudelijk verbonden zijn met het onderzoekstraject, worden ze geacht tijdens de looptijd van de pilot een bijdrage te leveren aan dat onderzoek. Voor de inrichting van de twee werkplaatsen heeft het NRO circa € 750.000 beschikbaar, voor een looptijd van twee jaar (van mei 2016 tot mei 2018).

Meer informatie

Actuele informatie verschijnt in de tweede helft van februari op de website van het NRO. Met vragen over de pilot kan men ook terecht bij het NRO.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten