Nieuws

Pleidooi voor aandacht voor onderwijs in Nationale Wetenschapsagenda

Op 18 juni gingen op de conferentie ‘Wetenschap en maatschappij in gesprek’ driehonderd wetenschappers, professionals en andere vertegenwoordigers uit de samenleving in gesprek over hun wensen voor de wetenschap. Deze bijeenkomst, georganiseerd door het Rathenau Instituut, vond plaats in het kader van de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda en had als doel aandachtspunten te verzamelen voor de verdere uitwerking van de nationale agenda voor de wetenschap. Een van de agendapunten van de aanwezigen, waaronder een afvaardiging van de PO-Raad, was voldoende aandacht voor onderzoek naar onderwijs.

De deelnemers die zich sterk maakten voor een prominente rol van het thema onderwijs op de Nationale Wetenschapsagenda gaven aan dat zij de school meer als lerende organisatie zouden willen zien. Zij pleitten daarom voor onderzoek naar hoe het lerend vermogen van onderwijsorganisaties kan worden vergroot. Daarnaast agendeerde men de vraag hoe de verbinding tussen wetenschap en maatschappij/praktijk kan worden versterkt. Achterliggende gedachte hierbij is dat wetenschappelijk onderzoek zo beter aansluit bij de vragen die ook in de onderwijspraktijk spelen.

De aanwezigen hadden tot slot ook nog een advies voor het onderzoeksproces: maak goed gebruik van bestaande kennis, zowel praktische als wetenschappelijke. De deelnemers zijn namelijk van mening dat we al zoveel kennis van onderwijs hebben, maar die nog te weinig delen.

De conferentie vormde – samen met nog twee andere conferenties – het startpunt van een dialoog over ingediende vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda. Kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisatie zijn daarna in gesprek gegaan met vragenstellers en andere geïnteresseerden over specifieke onderwerpen en thema’s. Deze fase loopt door tot in het Weekend van de Wetenschap op 3 en 4 oktober. De Nationale Wetenschapsagenda zal uiteindelijk in november worden gepresenteerd en aangeboden aan het kabinet.