Nieuws

Primair en voortgezet onderwijs ontwikkelen R&D agenda

Een Research & Development (R&D) agenda ontwikkelen met daarin de belangrijkste en meest urgente kennis- en innovatievraagstukken voor de komende jaren. Dat is het initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). En een dergelijke agenda ontwikkel je niet vóór maar mét het funderend onderwijs. Om deze reden organiseerden de VO-raad, PO-Raad en het NRO een speciale bijeenkomst in de vorm van een versnellingskamer.

Versnellingskamer?
Dit is een methode waarbij de deelnemers in korte tijd een grote hoeveelheid aan ideeën en meningen genereren en hier gezamenlijk prioriteit in aanbrengen. Vicevoorzitter Anko van Hoepen opende de versnellingskamer met het belang van onderzoek en ontwikkeling voor het funderend onderwijs: ,,Als we het onderwijs duurzaam willen verbeteren moeten we meer eigenaarschap krijgen op de onderzoeksthema’s. Waar willen wij zelf dat er meer onderzoek naar gedaan wordt?” Ook benadrukte Van Hoepen de verbinding tussen de kwaliteit van onderwijs en R&D: ,,Onderzoek en ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als we het onderwijs willen verbeteren en vernieuwen moeten we eerst weten waar het probleem ligt, wat nodig is en wat werkt en niet werkt.”

 
Essentiële basis gelegd 
Vervolgens kregen de aanwezige bestuurders, schoolleiders en leraren uit het primair en voortgezet onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs en andere belanghebbenden de opdracht om onderzoeks- en ontwikkelthema’s te rangschikken op relevantie, urgentie en haalbaarheid. De eerste aanzet kwam vanuit de sectorraden, maar de aanwezigen hadden volop gelegenheid om onderzoeksthema’s toe te voegen of voorgestelde thema’s aan te scherpen of te wijzigen. Het resultaat: veel bruikbare input en interessante gesprekken. Hiermee is een essentiële basis voor de R&D agenda gelegd. De komende weken wordt er gewerkt aan een verdere uitwerking om begin 2018 de R&D agenda voor het funderend onderwijs te presenteren.

Hein van Asseldonk, vicevoorzitter VO-raad sloot de versnellingskamer af en bedankte de aanwezigen: ,,De uitdaging is om straks handen en voeten aan de R&D agenda te geven. Onze dank voor de bruikbare input, wij zullen jullie blijven betrekken bij de totstandkoming. Voor ons ligt de opdracht om op korte termijn tot een definitieve R&D agenda te komen.” 

Waarom een R&D agenda?
Met behulp van de R&D agenda kan er richting gegeven worden aan onderzoeks- en innovatieprogramma’s. Ook stimuleert een R&D agenda de samenwerking tussen scholen uit het funderend onderwijs en hogescholen en universiteiten. Tot slot biedt dit een goede basis voor het gesprek over een deugdelijke bekostiging van R&D. 
Wist u dat..
Er in het funderend onderwijs slechts 0,3 procent van de omzet aan R&D besteed wordt? Ter vergelijking: in andere maatschappelijke sectoren wordt twee procent als gezond percentage beschouwd.   

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten