Download

Rapport Slimme Verbindingen

cover slimme verbindingen

Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is daarin evident. Ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen. Het is van groot belang dat gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis en expertise uit onderzoek voor het oplossen van dergelijke grote vraagstukken, maar ook voor kleinere onderwijsverbeteringen in elke onderwijsinstelling, daarbij moet uiteraard samenwerking plaatsvinden met partners buiten de onderwijsinstelling.