Nieuws

Rotterdamse Kennisagenda gelanceerd

De Rotterdamse schoolbesturen van stichting BOOR, PCBO, RVKO en SIPOR willen de taalprestaties van hun leerlingen in Rotterdam-Zuid evidence-informed verbeteren. Samen met de Hogeschool Rotterdam, Thomas Moore, InHolland, de Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam, ontwikkelden zij de eerste regionale Kennisagenda. Een mijlpaal, vindt de PO-Raad. 

Zo’n driekwart van de circa 60 scholen in Rotterdam-Zuid heeft te maken met een concentratie van leerlingen met complexe onderwijsbehoeften. Juist voor deze leerlingen is het van belang om hen voor te bereiden op een succesvolle toekomst. Met behulp van de Rotterdamse Kennisagenda willen de betrokken leraren, schoolleiders en schoolbestuurders het verschil kunnen maken voor hun meest kwetsbare leerlingen. 

Van papier naar praktijk

De Rotterdamse Kennisagenda geeft richting aan het beter benutten van kennis uit wetenschappelijk onderzoek en het evidence-informed inzetten van interventies bij de aanpak van taalachterstanden. De initiatiefnemers hebben hier de afgelopen maanden gezamenlijk focus in aangebracht en hun speerpunten benoemd. De volgende stap is om uitvoering te geven aan de Kennisagenda. Lees meer over de aanleiding, het proces en de fases in de Kennisagenda Rotterdam Children’s Zone.

Ook op andere plekken in het land wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een regionale Kennisagenda. De PO-Raad is verheugd met de initiatieven en trots op de scholen en schoolbesturen die het voortouw nemen om hun onderwijs evidence-informed te verbeteren. Bovendien biedt de samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten kansen om werk te maken van vraagstukken die lokaal of in de regio spelen. 

Zelf een Kennisagenda ontwikkelen? 

Het ontwikkelen van een Kennisagenda kan al binnen een paar maanden gerealiseerd zijn. Om scholen hierbij te ondersteunen heeft de PO-Raad een handreiking ontwikkeld. Deze vind je op de website van het Platform Samen Onderzoeken. In december organiseren de PO-Raad en het NRO een webinar voor scholen en schoolbestuurders die zelf aan de slag willen met het ontwikkelen van een regionale kennisagenda. In het webinar gaan we dieper in op onderwerpen als subsidie en ondersteuningsmateriaal, en worden ervaringen van andere regionale Kennisagenda's gedeeld. De exacte datum volgt nog. Wel kun je alvast je interesse kenbaar maken via dit formulier

Wat is een regionale Kennisagenda? 
In een regionale Kennisagenda gaan onderwijsprofessionals samen met onderzoekers aan de slag met vragen uit de onderwijspraktijk. Hierbij staan de thema’s centraal die er in de eigen onderwijspraktijk het meest toe doen. Dit kan met behulp van bestaande wetenschappelijke kennis die beter ontsloten wordt of met kennis die nog ontwikkeld moet worden. Zo kan het onderwijs met behulp van onderzoek verbeteren. Hierbij is het van belang dat nieuwe inzichten hun weg vinden naar de onderwijspraktijk, zodat ook andere scholen hiervan kunnen profiteren. De regionale Kennisagenda’s zijn een initiatief van de PO-Raad en het NRO. Het NRO werkt ook aan een landelijke kennisagenda.
 
Meisje met sluier

Downloads

PDF, 862.75 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten