Nieuws

Rotterdamse scholen starten regionale Kennisagenda 

‘Wat hebben de leerlingen in Rotterdam-Zuid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en welke interventies zijn het meest effectief?’, met deze vragen gaan Rotterdamse scholen aan de slag in een regionale Kennisagenda. Broodnodig, want zo’n driekwart van de scholen in Rotterdam-Zuid heeft te maken met een concentratie van leerlingen met complexe onderwijsbehoeften. 

Eerst even wat cijfers. Gemiddeld heeft Rotterdam de hoogste schoolweging van de vier grote steden. Zo’n 55 procent van de 155 basisscholen heeft een schoolweging boven de 35. In Rotterdam-Zuid zijn ongeveer zestig basisscholen te vinden. Gemiddeld heeft driekwart van deze scholen een schoolweging boven de 35. De circa dertig scholen in de zogenoemde focuswijken doen hier, met een gemiddelde schoolweging van 37,7, nog een schepje bovenop. Juist voor deze leerlingen is het van belang om hen voor te bereiden op een succesvolle toekomst. 

Het verschil maken

Daarom hebben de Rotterdamse schoolleiders en schoolbesturen van stichting BOOR, PCBO, RVKO & SIPOR het initiatief genomen om een regionale Kennisagenda te ontwikkelen. Hun ambitie: écht het verschil kunnen maken voor de leerlingen die het meest kwetsbaar zijn. Door kennis uit onderzoek te benutten, interventies evidence-informed in te zetten en hun leraren zo goed mogelijk toe te rusten. Hierbij werken zij samen met de Erasmus Universiteit en de lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool en Hogeschool InHolland. Op de startbijeenkomst van 1 april zijn de betrokkenen samengekomen. Hier hebben zij gezamenlijk focus aangebracht, de contouren geschetst en procesafspraken gemaakt. 

Onderwijs en onderzoek verbinden

De PO-Raad zet zich al langer in voor een sterkere verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Onder meer via het programma ‘Versterking Kennisinfrastructuur’, dat voortvloeit uit de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ en het advies ‘Slimme Verbindingen’. Naast de regionale Kennisagenda Rotterdam worden er ook op andere plekken in het land regionale Kennisagenda’s opgestart. 

De PO-Raad is verheugd met de initiatieven en wenst de regionale samenwerkingspartners veel succes. De sectororganisatie beschouwt het traject van de Kennisagenda’s als een lerend traject waarbij hopelijk waardevolle inzichten ontstaan. Bijvoorbeeld over hoe de regionale samenwerking tussen onderwijs en onderzoek kan bijdragen aan het 'evidence-informed' verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij gaat het onder andere over het zo goed mogelijk benutten van kennis over ‘wat werkt’ en dat de onderzoeksvragen nauw aansluiten op de vragen uit de dagelijkse onderwijspraktijk. De PO-Raad ondersteunt de regionale Kennisagenda’s bij de uitwerking van hun plannen. De sectororganisatie zal de komende periode regelmatig aandacht besteden aan de regionale Kennisagenda's. Binnenkort volgt er een interview met betrokkenen van de Kennisagenda Rotterdam.

Zelf aan de slag met een regionale Kennisagenda?

Neem contact op met Annette Thijs, beleidsadviseur PO-Raad en bekijk de animatie op de website van het Platform Samen Onderzoeken. Binnenkort lanceren wij een handleiding die scholen kan ondersteunen bij het opstarten van een regionale Kennisagenda. Wij informeren je via onze website en nieuwsbrief. 

Wat is een regionale Kennisagenda? 
In een regionale Kennisagenda gaan onderwijsprofessionals samen met onderzoekers aan de slag met vragen uit de onderwijspraktijk. Hierbij staan de thema’s centraal die er in de eigen onderwijspraktijk het meest toe doen. Dit kan met behulp van bestaande wetenschappelijke kennis die beter ontsloten wordt of met kennis die nog ontwikkeld moet worden. Zo kan het onderwijs met behulp van onderzoek verbeteren. Hierbij is het van belang dat nieuwe inzichten hun weg vinden naar de onderwijspraktijk, zodat ook andere scholen hiervan kunnen profiteren. De regionale Kennisagenda’s zijn een initiatief van de PO-Raad en het NRO. Het NRO werkt ook aan een landelijke kennisagenda

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten