Nieuws

Subsidie voor Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Gepersonaliseerd leren met ICT’

Dankzij de subsidie kan de Werkplaats officieel van start gaan met het ontsluiten en delen van kennis op het gebied van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT. Dit is goed nieuws want er is een sterke behoefte aan meer kennis over ‘wat werkt’ en ‘wat niet werkt’. De Werkplaats bestaat uit negen schoolbesturen uit het primair onderwijs, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Open Universiteit. Zij gaan samen praktijkgericht onderzoek verrichten naar dit actuele thema. Opgedane kennis, ervaringen en tips worden gedeeld om andere scholen op weg te helpen met het maken van gefundeerde keuzes. 

Gepersonaliseerd leren: volop mogelijkheden maar kennis schiet nog tekort

ICT biedt vele mogelijkheden om het onderwijs te ondersteunen en daarmee onderwijs op maat te verzorgen. Zo kan een leerling op het eigen niveau worden uitgedaagd en gestimuleerd. De werkplaats gaat aan de slag met onderzoek naar de verschillende vormen van gepersonaliseerd leren, de effecten op de cognitieve leerprestaties, zelfregulerende vaardigheden en de motivatie van leerlingen, de consequenties voor de schoolorganisatie, en de (ICT-)competenties van leraren en leerlingen. 

In februari 2018 werd de inschrijving voor de werkplaats geopend. In totaal hebben zes consortia bestaande uit schoolbesturen uit het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten een aanvraag ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Uit de zes aanvragen kon er één gehonoreerd worden. De toegekende subsidie bedraagt in totaal € 600.000,- voor de komende drie jaar. 

Onderzoek en onderwijs verbinden

Kenmerkend voor een Werkplaats Onderwijsonderzoek is dat leraren en onderzoekers samen onderzoek verrichten naar vraagstukken die in de klas ontstaan. Zo ontstaat er een nauwe verbinding tussen de werelden van onderwijs en onderzoek, en dragen de resultaten bij aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

Deelnemers uit de Werkplaats  

De werkplaats bouwt voort op een reeds bestaande samenwerking vanuit het iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT (CoE). Hier werken schoolbesturen uit het CLC (Community Learning Center) samen met lerarenopleidingen en het lectoraat Leren met ICT van de HAN. Met de deelname van de Open Universiteit is het consortium compleet. 

PO-Raad is initiatiefnemer

In navolging van de drie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs die in 2016 gestart zijn, is nu ook deze extra Werkplaats opgericht. De toegekende subsidie komt voort uit het programma ‘Slimmer leren met ICT’ van de PO-Raad en Kennisnet. Dit programma helpt schoolbesturen bij de implementatie van ICT. Door de oprichting van deze werkplaats wordt ook ‘evidence-based’ kennis ontwikkeld. Het Ministerie van OCW bekostigt de Werkplaats 'Gepersonaliseerd leren met behulp van ICT'. Gezien de reeds bestaande werkwijze van de huidige werkplaatsen en de onderlinge samenhang en verbinding, wordt deze werkplaats ondergebracht bij het NRO.

Kwaliteit was hoog

De PO-Raad kijkt tevreden terug op de stevige procedure. De kwaliteit van de inzendingen was hoog, en zegt veel over het innovatief vermogen, de betrokkenheid en de bereidheid vanuit onze sector. De PO-Raad wil alle aanvragers dan ook bedanken voor hun inzet en bijdrage. Tot slot kijkt de PO-Raad uit naar de resultaten van het onderzoek, en hoopt dat de Werkplaats bruikbare inzichten en toepasbare handvatten kan bieden aan andere scholen die met het thema ‘gepersonaliseerd leren met behulp van ICT’ aan de slag willen gaan. 

Meer weten over de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek? Ga naar www.werkplaatsenonderwijsonderzoek.nl 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten