Nieuws

Universiteiten starten nieuwe masteropleiding voor leraren

Vier universiteiten hebben plannen ingediend om vanaf september 2022 een educatieve master primair onderwijs aan te bieden. Hiermee kunnen studenten in twee jaar tijd zowel de graad ‘master of science’ als hun lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behalen. 

Naast de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben ook de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden hun plannen ingediend voor een masteropleiding. De aanvraag van de Erasmus Universiteit is inmiddels door de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs goedgekeurd. Zij erkent de behoefte aan academische opgeleide leraren en de meerwaarde van deze leraren voor het primair onderwijs. Ook minister van Engelshoven heeft het positieve advies overgenomen. De aanvraag ligt nu bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO bepaalt of de opleiding van start mag gaan.  

PO-Raad: meer instroom en maatwerk nodig

De PO-Raad onderstreept het belang van verschillende opleidingsroutes naar het beroep leraar. De instroom van nieuwe leraren, meer flexibiliteit en maatwerk in de opleidingen zijn belangrijke uitgangspunten bij de aanpak van het lerarentekort. Het is van belang dat iedere student een opleidingsroute kan kiezen die het beste bij hem of haar past. Bovendien zorgt dit voor meer diversiteit binnen de schoolteams. Zo kunnen leraren met verschillende opleidingsachtergronden, talenten en vaardigheden van elkaar leren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep. Ook ziet de sectororganisatie dat schoolbesturen en scholen in toenemende mate de meerwaarde zien van academisch geschoolde leraren. Zij willen meer evidence informed werken of onderzoekende vaardigheden de school in halen. 

De PO-Raad over academische leraren
In de Strategische Agenda van de PO-Raad is vastgelegd dat academisch geschoolde leraren hun weg in het (wetenschappelijk) onderzoek goed weten te vinden en inzichten hieruit in de schoolpraktijk kunnen toepassen. De PO-Raad vindt niet dat een academische leraar per definitie een betere leraar is. Maar gelooft in de kracht van diversiteit binnen de schoolteams. Ook heeft de PO-Raad zich in 2019 verbonden aan het actieplan Academici primair onderwijs. 

Meer lezen over academische leraren?
Lees het katern met verhalen uit de praktijk en goede voorbeelden over de inzet van academische leraren.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten