Nieuws

Verkenning universitaire lerarenopleiding primair onderwijs

De PO-Raad en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hebben op 3 november de verkenning naar een universitaire lerarenopleiding voor het primair onderwijs aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Met deze verkenning hebben beide sectororganisaties gekeken hoe academisch opgeleiden in het primair onderwijs kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

(foto: Jelle IJntema)

Simone Walvisch, vicevoorzitter PO-Raad, en Karl Dittrich, voorzitter VSNU, hebben de bewindslieden gevraagd om het streven naar meer academisch geschoolde leraren te ondersteunen en te stimuleren. Bussemaker en Dekker hebben de verkenning met belangstelling in ontvangst genomen en hebben toegezegd dat ze de ambities van de sector naar hoger en breder opgeleide leraren voor de klas ondersteunen.

De aanleiding voor de verkenning is de vraag naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Uit onderzoek blijkt dat scholen en schoolbesturen behoefte hebben aan meer diversiteit in de schoolteams. Leraren die over academische, onderzoekende vaardigheden beschikken, kunnen daarbij de brug slaan naar het benutten van onderwijsonderzoek. Zij kunnen ook beter de vragen vanuit de schoolpraktijk vertalen naar vragen voor universitair onderzoek.

De huidige academische pabo’s weten vwo'ers al te interesseren voor een veelzijdige opvatting van het leraarsvak (leraar, onderzoeker, adviseur, ontwerper). Zij worden opgeleid vanuit twee perspectieven: uitvoerend op basis van wetenschappelijke inzichten en die uitvoering onderzoekend met behulp van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksmethoden, gericht op optimalisering van de praktijk. Diversiteit in het team wordt verder versterkt door verschillende opleidingsroutes voor instromende leraren te realiseren. In dat kader past ook de universitaire lerarenopleiding.

De PO-Raad en VSNU sturen de verkenning ook naar de Tweede Kamer.