Nieuws

Verlenging pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ van start

De pilot  ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ is met een jaar verlengd. In deze pilot krijgen leraren en onderwijsprofessionals uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gratis toegang tot EBSCO Education Source, een database met wetenschappelijke onderwijsliteratuur. De afgelopen weken hebben al ruim 600 nieuwe professionals zich aangemeld.

Sinds oktober 2019 hebben onderwijsprofessionals gratis toegang tot EBSCO Education Source. Hiermee bieden de initiatiefnemers leraren en andere onderwijsprofessionals meer mogelijkheden om hun onderwijs ‘evidence-informed’ te verrijken. In dit eerste jaar deden al 17.000 geïnteresseerden mee. Onderzoek onder gebruikers laat zien dat zij graag langer gebruikmaken van de database. Bovendien willen de initiatiefnemers meer onderzoek doen naar de relevantie en de gebruikersbehoeften. De pilot is daarom met een jaar verlengd.

Ambassadeurs aan het woord

De ambassadeurs van de pilot, leraren uit het po, vo en mbo, zijn sinds de start betrokken. In het onderstaande filmpje kijken zij terug op het eerste jaar en delen zij hun ervaringen.

Meer info en aanmelden?

Ga naar www.voordeleraar.nl

Over de initiatiefnemers
De pilot is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het NRO en de Koninklijke Bibliotheek. Hiermee willen zij het onderwijsveld faciliteren hun onderwijs ‘evidence-informed’ te verrijken. Ook is de pilot een van de eerste concrete activiteiten uit de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’. Deze agenda heeft als doel om onderwijs en onderzoek sterker met elkaar te verbinden.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten