Nieuws

Vlaanderen geïnspireerd door verbinding tussen onderzoek en onderwijspraktijk

Een delegatie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming heeft tijdens een werkbezoek aan de werkplaats Onderwijsonderzoek Tilburg van dichtbij mee kunnen maken hoe praktijkgericht onderzoek in de werkplaats wordt opgepakt. De werkplaats POINT (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) verbindt wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen met de dagelijkse onderwijspraktijk. Het werkbezoek maakte deel uit van een tweedaagse tussen het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Vlaamse delegatie. Hierbij stond het delen van aanpakken voor praktijkgericht onderzoek en kennisbenutting centraal.

De werkplaats verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis over het signaleren en motiveren van (hoog)begaafde leerlingen. En dit is hard nodig. Uit onderzoek blijkt namelijk dat hoogbegaafde leerlingen in Nederland minder goed presteren in vergelijking met hoogbegaafde leerlingen in vergelijkbare landen. Bij het ontwikkelen van kennis worden de leraren nauw betrokken. Zo wordt het onderzoek samen met hen vormgegeven. Steeds wordt de koppeling gemaakt met de dagelijkse onderwijspraktijk. Waar hebben leraren behoefte aan? Wat werkt en waarom? Het was voor de Vlaamse delegatie erg inspirerend om te zien hoe wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk met elkaar verbonden zijn binnen de werkplaats. In Vlaanderen kennen ze een dergelijke samenwerkingsvorm nog niet en is de afstand tussen theorie en praktijk groter. Anouke Bakx, lector Leren & Innoveren aan de Fontys Hogeschool en projectleider van de Werkplaats Tilburg, kijkt uit naar het vervolg op dit werkbezoek: „Het lijkt mij bijzonder interessant om het centrum voor begaafdheidsonderzoek te bezoeken en te horen op welke manier zij onderzoek verrichten en een kijkje te nemen op een school voor hoogbegaafde kinderen in Vlaanderen.”  

Ook Gea Spaans, landelijk projectleider van de werkplaatsen kijkt tevreden terug op het werkbezoek: „De opdracht die er voor de werkplaatsen ligt is, naast het ontwikkelen van kennis, juist ook het delen van deze kennis. En kennis kan, naast regionaal en landelijk, ook over de grens gedeeld worden.”

Over de werkplaatsen Onderwijsonderzoek
Drie samenwerkingsverbanden, bestaande uit schoolbesturen uit het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten, krijgen subsidie via het NRO voor een ‘Werkplaats Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs’. Doel van deze werkplaatsen is om in een tweejarige pilot te bouwen aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek. De werkplaatsen werken aan belangrijke, actuele thema’s als diversiteit (Werkplaats Amsterdam), het opzetten van leergemeenschappen (Werkplaats Utrecht) en onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen (Werkplaats Tilburg). De subsidie van 372.000 euro per werkplaats is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) beschikbaar gesteld. De PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zijn initiatiefnemers.

Flankerend onderzoek
Parallel aan de pilot loopt een flankerend onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van Oberon en de Universiteit Utrecht. Zij volgen de werkplaatsen en bekijken een dergelijke samenwerking vanuit een breder verband. Dit onderzoek moet onder andere leiden tot aanbevelingen voor toekomstig beleid rondom onderwijsonderzoek.

Meer informatie over de werkplaatsen
www.werkplaatsenonderwijsonderzoek.nl  

Meer informatie over de werkplaats Tilburg
www.point013.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten