Nieuws

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor onderwijsprofessionals met twaalf maanden verlengd

Onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo kunnen ook de komende twaalf maanden gebruik blijven maken van de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. Al ruim 17.000 gebruikers hebben zich de afgelopen jaren sinds 2019 hiervoor aangemeld. Naast de bekende aanmeldroute via OpenAthens kunnen geïnteresseerden vanaf dit jaar ook inloggen via Entree Federatie van Kennisnet, rechtstreeks via hun eigen schoolaccount. 

EBSCO Education Source bevat een schat aan wetenschappelijke artikelen over allerlei thema’s. De coronapandemie, het lerarentekort, onderwijsachterstanden en de in- en doorstroom van leerlingen zijn voorbeelden van thema’s waarbij kennis uit onderzoek waardevolle inzichten kan bieden. Met ruim 1 miljoen vrij verkrijgbare artikelen biedt EBSCO Education Source een unieke kans om evidence-informed werken in de onderwijspraktijk te versterken.

Tweede aanmeldroute

Naast de vertrouwde aanmeldroute via OpenAthens kunnen onderwijsprofessionals dit jaar ook via Entree Federatie toegang krijgen tot de database. Dit gratis publieke platform van Kennisnet geeft toegang tot digitale lesmethodes en educatieve content van ruim 150 aanbieders, waaronder nu dus ook EBSCO Education Source. Onderwijsprofessionals werkzaam bij een aangesloten onderwijsinstelling kunnen hierop eenvoudig inloggen met hun schoolaccount. 

Over de initiatiefnemers

De dienst ‘toegang tot wetenschappelijke literatuur’ is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de KB, de nationale bibliotheek, ondersteund door de sectorraden. Het NRO maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Door onderwijsprofessionals te ondersteunen in de toegang tot deze kennis draagt het NRO via dit initiatief bij aan deze missie. De KB spant zich in voor een duurzame, vrije toegang tot wetenschappelijke artikelen. Astrid van Wesenbeeck, Open Science Officer bij de KB: “Dit is een belangrijke stap in het toegankelijk maken van kennis uit onderzoek voor de onderwijsprofessional. Uiteindelijk wil het onderwijsveld toegang tot alle wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek, niet alleen tot het aanbod in EBSCO Education Source.”

Meer info en aanmelden?

Ga naar www.voordeleraar.nl.

artikel

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten