Nieuws

HRM beleid gericht op werkplekleren [katern Kwaliteitsreeks PO]

Een nieuwe kijk op professionalisering van leraren

De afgelopen jaren zien we een ontwikkeling in de opvattingen over effectief HRM-beleid in het onderwijs. Was het HRM-beleid voorheen vooral gericht op de zorg voor de leraar (functioneringsgesprekken, generieke nascholing en taakbeleid), inmiddels zijn er meer HRM-functies ontwikkeld, zoals begeleiding van startende leraren, leeftijdsbewust personeelsbeleid, functiedifferentiatie en mobiliteitsbeleid. Dit katern uit de Kwaliteitsreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen gaat in op de vraag: op welke wijze kan het HRM-beleid het werkplekleren van beginnende en zittende leraren in het primair onderwijs stimuleren?

Het katern is geschreven door: Marjan Vermeulen en Marieke Versloot. Marjan Vermeulen is bijzonder hoogleraar Docentprofessionalisering en senior adviseur/onderzoeker bij onderwijsadviesbureau KPC groep. Marieke Versloot is adviseur bij KPC Groep waar zij zich bezighoudt met diverse schoolontwikkelingstrajecten binnen het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij expertcoach bij stichting leerKRACHT.