Innovatie

Dalende resultaten, het lerarentekort, snelle digitalisering, groeiende kansenongelijkheid: het zijn grote en ingewikkelde vraagstukken waar iedereen in het onderwijs dagelijks mee te maken heeft. Innovatie en het bundelen van krachten dragen bij aan het oplossen van dergelijke complexe vraagstukken. Daarom stimuleert de PO-Raad een verbetercultuur in het onderwijs, waarbij scholen kunnen leren van elkaars successen. 

Besturen en scholen zijn continu bezig om het onderwijs te verbeteren en processen te optimaliseren. Vanuit een inhoudelijk probleem of thema gaan zij aan de slag. Echte verandering vindt dan ook meestal plaats in de school zelf. Daarom zet de PO-Raad in op het delen van expertise en het faciliteren van innovatieprocessen dicht op de school. De kennis en ervaring die hierbij wordt opgedaan delen we, zodat de hele sector profiteert. Zo vergroten we het verandervermogen van de sector als geheel. 

Wat doet de PO-Raad?

  • We brengen innovatie in de praktijk tijdens Innovatielabs. Hierin doorloopt een groep onderwijsprofessionals samen een innovatiecyclus om tot oplossingen voor een gedeeld vraagstuk te komen, bijvoorbeeld het lerarentekort. 
  • We delen kennis over verbeteren, veranderen en innoveren via deze website. 
  • We stimuleren professionalisering binnen de sector met een eigen leeraanbod van onder andere leergangen, netwerken en intervisie.

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Actueel