Interview

Directeur Roel Paridaans: ‘We bepalen samen de plannen voor de toekomst’

Hoe behoud en verduurzaam je talentontwikkeling van leraren en bepaal je tegelijkertijd je perspectief voor over vijf jaar? Met deze innovatievraag ging jenaplanschool Rennevoirt van bestuur Tangent (Tilburg) de afgelopen maanden aan de slag. En met succes, vertelt directeur Roel Paridaans: “Het eigenaarschap bij leraren is vergroot, we koppelen onze plannen aan de nieuwbouw én we zijn gaan werken aan borging van ontwikkelingen.”

De afgelopen jaren zette Rennevoirt veel stappen om de principes van het jenaplanonderwijs te vertalen naar hoe leraren werken. Binnen de school groeide een cultuur waarin het inzetten en ontwikkelen van talenten – zowel van leerlingen, ouders als professionals – leidend is. Paridaans: “Ons doel van de innovatievraag was om de ingezette ontwikkeling duurzamer te maken. We wilden met elkaar een plan maken voor de komende vijf jaar en dit vertalen naar uitgangspunten voor de nieuwbouw. Daar gingen we de afgelopen maanden mee aan de slag.”

Meerdere stippen op de horizon

“Wat je vaak ziet”, vervolgt Paridaans, “is dat er bij schoolplanontwikkeling weer helemaal blanco gestart wordt. Dat is precies wat we níet willen. Er zijn immers al hele mooie ontwikkelingen gaande op onze school. Hier willen we mee verder gaan de komende jaren. Een tweede punt dat ik belangrijk vind bij het maken van een plan voor over vijf jaar, is dat we niet inzetten op één stip op de horizon, maar op meerdere stippen. Door het hele team mee te laten denken en die stippen samen te  bepalen, ontstaat meer eigenaarschap.”

Hoe hebben ze dit aangepakt? Paridaans: “Binnen onze school hebben we diverse werkgroepen, zoals voor pedagogiek, didactiek, identiteit en emotioneel-sociale ontwikkeling. Ook werken we met specialisten en vakdocenten die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld taal, rekenen en muziek. De opdracht aan deze specialisten, vakdocenten en de werkgroepen was om een plan te maken voor de komende vijf jaar op hun specifieke gebied. Hierbij hebben ze de opzet en inrichting van de nieuwbouw meegenomen: hoe moet het gebouw er voor de betreffende werkgroep of specialist uit zien om de doelstellingen te bereiken? De uitkomsten, al die plannen samen dus, vormen de basis voor ons schoolplan.”

Afstemmen en borgen

Hoe zorg je dat die plannen op elkaar aansluiten, als iedereen bezig is met een eigen thema? En hoe blijf je elkaar vinden, als je vanwege de coronaperiode niet zomaar bij elkaar binnen kunt lopen? Paridaans: “Met de specialisten, vakdocenten en de leiders van de werkgroepen zijn we een nieuw overleg gestart. We bespreken regelmatig hoe ieders weg eruit ziet en waar we nu zitten. Dan kijken we ook meteen naar de planning, zodat alle ontwikkelingen goed naast elkaar lopen. Ook gebruiken we een format waarin we de stippen op de horizon voor over vijf jaar vastleggen.”

Een mooie, onverwachte opbrengst van de innovatievraag is dat Rennevoirt bewuster aan de slag is gegaan met borging van ontwikkelingen en afspraken. Paridaans: “Twee jaar geleden hebben we een professioneel statuut gemaakt. Dat is een document waarin we beschrijven hoe we binnen onze school met elkaar samenwerken en wie waarvoor verantwoordelijk is. We noemen dat ‘het speelveld’. Alle werkgroepen gaan nu een bijlage maken bij dit professioneel statuut, een kwaliteitskaart, waarin ze de nieuwe afspraken beschrijven. Zo voorkomen dat we blijven ontwikkelen zonder dat we weten waarom we het ook alweer doen.”

Blik vooruit

Paridaans kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. “We hebben recent gehoord dat er een definitieve ‘go’ is op de plannen voor nieuwbouw, daar kijken we met zijn allen heel erg naar uit. We kunnen in het nieuwe gebouw nog meer invulling geven aan talentontwikkeling, het thema dat bij ons voortdurend centraal staat. Anders gezegd: onze visie is het uitgangspunt voor de keuzes die we maken bij de inrichting van het gebouw. Mijn droom is dat we veel flexibele ruimtes krijgen zodat leraren zowel individueel, met kleine groepen en halve groepen kunnen werken. Ons onderwijs beweegt mee met de behoeften van de kinderen, dus het gebouw moet dat ook kunnen.”

Meerwaarde van de innovatievraag

Voor Paridaans persoonlijk zat de grootste winst van de innovatievraag in het uitwisselen met anderen en in de begeleiding van de procesbegeleider van de PO-Raad. “In de online meetings met de projectleiders van andere innovatievragen hebben we ervaringen en vragen met elkaar gedeeld over anders organiseren. Doordat het een gemengd gezelschap is, werkt dat heel verhelderend. Daarnaast is het heel fijn om te kunnen sparren met een procesbegeleider die op veel plekken komt en zijn kennis deelt. Dit geeft inzicht in je eigen rol, is prettig als je ergens tegenaan loopt en het zorgt ervoor dat je beter ziet waar je trots op mag zijn.”

Bas van Eekhout was procesbegeleider bij de innovatievraag van Rennevoirt. Van Eekhout: “Roel is in mijn ogen een ‘echte leider’. Hij heeft een langetermijnvisie en houdt voor ogen hoe daar te komen. Medewerkers zijn gemotiveerd om de doelstellingen te bereiken. Zij krijgen de ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen en nemen daar eigen verantwoordelijkheid in, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de plannen voor de komende jaren. Ik heb ervaren dat door de motivatie binnen het team de sfeer bij de leerlingen ook heel goed is.”