Interview

'Veranderen met ICT: van dromen naar actie'

Bert Jeuring heeft een ‘driedubbele’ achtergrond. Jaren heeft hij voor de klas gestaan, hij is programmeur en systeembeheerder geweest én hij heeft de leiding bij een ICT-bedrijf gehad. De kennis die hij daar heeft opgedaan, past hij nu toe in het onderwijs. Als staffunctionaris ICT bij Katholiek Onderwijs Enschede. Het is zijn droom: de juiste connectie maken tussen onderwijs en computers.

In 2008 deed Bert Jeuring als ICT-er veel advieswerk in Enschede en omgeving en op een gegeven moment had hij een advies geschreven voor de scholen van KOE. Dat moest ‘alleen’ nog uitgevoerd worden, en daarvoor werd Bert gevraagd. Vol passie is Bert aan de slag gegaan en heeft hij de basis gelegd voor de verbeteringen van nu.

Visie op veranderen

Jeuring werkt nu als bovenschoolse ICT-er en heeft daarbij niet alleen een visie op ICT, maar vooral ook op veranderen. “Het leukste vind ik teams helpen om een stap verder te komen. Bijvoorbeeld via een inspiratiesessie. Dan gaan we dromen over ICT, over wat er allemaal kan. Zonder belemmering. Wat is de stip op de horizon? Dan gaat er iets stromen, dat is geweldig! Dan zetten we de dromen om in beweging. Welke stappen moeten we zetten om daar te komen. Kleine, planmatige stapjes. Wat is in drie maanden haalbaar? Kunnen we dan de volgende stap zetten?” Jeuring geeft een van zijn uitgangspunten als veranderaar prijs. “Weerstand zit vaak in het niet capabel voelen. Als je gaat duwen, rennen mensen weg. Als je ze verleidt, dan lopen ze achter je aan.”

De weg is de herberg

Bij KOE heeft elke school heeft een ICT-er. Ze komen eens in de zoveel tijd samen om inspiratie op te doen. “Waar veel tijd is voor ICT gaan scholen het snelst. Ik sluit aan bij de ICT-er die wil, die help ik dan vooruit. Kennisdeling zit in het proces. De weg is de herberg. De ups en downs tellen meer dan het resultaat.”

Ik ben zo trots op de ICT-ers, de groei die ze doormaken en hun enthousiasme als ze hun teams meekrijgen.

Daarnaast heeft elke school een ‘voorloper’. “Dat is de leerkracht die voorop mag lopen in het werken met devices in de groep. Deze leerkracht inspireert het team vanuit het perspectief ‘wat is de toegevoegde waarde van het werken met devices in je groep’.”

Jeuring besluit: De kern is verleiden en stimuleren. Dit werk is zo mooi. Ik ben zo trots op de ICT-ers, de groei die ze doormaken en hun enthousiasme als ze hun teams meekrijgen in de ontwikkelingen rondom ICT. Het is een trouwe club mensen die vaak vele jaren deze functie blijven vervullen.