Aan de slag

Waar kan ik Design Thinking voor inzetten?

Design Thinking kan worden ingezet om elk vraagstuk op te lossen. Groot tot klein, complex tot eenvoudig. Toch is het handig om voor het onderwijs een onderverdeling te maken welk vraagstuk je wilt gaan oplossen. Gaat het juist over de manier hoe je een onderwerp wilt behandelen in de klas voor je leerlingen (curriculum), gaat het over een proces dat je samen met je team opnieuw wilt bekijken (processen) of gaat het meer om het onderwijs als systeem? Hoe complexer het vraagstuk, hoe moeilijker het is om op te lossen. Aangezien je wilt ontwerpen met alle gebruikers, is het moeilijker voor een complex vraagstuk alle gebruikers aan tafel te krijgen. 

Is het Design Thinking proces nieuw voor je? Begin dan simpel.

Curriculum

Het curriculum is het niveau dat er een vraagstuk in de klas aangepakt kan worden. Dit kan gaan over de lesstof of over een specifieke leerling. Je bedenkt ideeën samen met de leerlingen, maar misschien ook met ouders of collega’s. Voorbeelden van problemen die je kunt aanpakken zijn:

 • Hoe kunnen we leerlingen leren programmeren?
 • Hoe kunnen we de moeilijkere onderwerpen zoals klimaatverandering behandelen?
 • Hoe laten de leraren de methode los maar geven ze toch inhoudelijk kwalitatief goed onderwijs?
 • Hoe kunnen we tablets op een creatieve manier bij thematisch onderwijs inzetten?

Processen

Dit is het niveau waar je binnen je school problemen wilt aanpakken. Welke processen spelen er binnen je school en werken die eigenlijk wel? Wat zou er anders kunnen? En wie heb je nodig om samen mee te werken? Voorbeelden van problemen die je kunt aanpakken zijn:

 • Hoe voorkomen we dat we allemaal op onze eigen eilandje werken?
 • Hoe kunnen we beter informatie over leerlingen delen en gezamenlijk beslissingen nemen over leerlingen?
 • Hoe zorg je er in je klas voor dat het niet meer alleen draait om toetsen maar juist om reflectief denken bij leerlingen?

Systeem

Tenslotte is er het niveau van het systeem. Dit is het meest complexe niveau. En je hebt niet altijd invloed op het systeem. Bedenk dan wat je wel kunt doen en wie je kunt betrekken. Dit niveau gaat vaak over visie en strategie. Voorbeelden van problemen die je kunt aanpakken zijn:

 • Hoe kunnen we de buurt of ouders betrekken bij ons onderwijs?
 • Hoe kunnen we als bestuur zorgen voor het kwalitatief beste onderwijs binnen onze scholen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat leraren meer inzicht krijgen in de leerlijnen?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gepersonaliseerd onderwijs mogelijk maken?

Bron: toolkit ‘Onderwijs ontwerpen met Design Thinking’