Aan de slag

Wat is een innovatievraag?

Met het project 'Innovatievragen' ondersteunde de PO-Raad haar leden in 2020 en 2021 bij de aanpak van verandervraagstukken op het gebied van ICT en 'anders organiseren'.  Niet alleen effectief voor de betrokken scholen en besturen, maar ook voor de kennisontwikkeling van de sector als geheel. 

Wat is een innovatievraag? 

Een 'innovatievraag' is een vraagstuk waar een schoolbestuur tegenaan loopt bij de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs of bij het 'anders organiseren' van de schoolorganisatie. In 2020 en 2021 bood de PO-Raad bood hulp bij de aanpak van zo'n vraag in de vorm van advies, expertise of kennisdeling voor de periode van maximaal 1 jaar.   

Sectorbreed

De innovatievragen waren niet alleen bedoeld om de betrokken scholen verder te helpen, maar ook om expertise op te doen waar de hele sector mee vooruit kon. De voortgang en de resultaten werden op allerlei manieren gedeeld, bijvoorbeeld via de websites van de PO-Raad en tijdens bijeenkomsten.

Onderwijs en ICT

In totaal begeleidde de PO-Raad 15 scholen en besturen met innovatievragen op het snijvlak van onderwijs en ICT. Het project maakte deel uit van het tweejarige programma ‘Samen Slimmer Leren’ dat de PO-Raad in 2019 startte. Het doel hiervan was om de toepassing van ICT binnen het primair onderwijs te stimuleren, als een voortzetting van het eerdere programma ‘Slimmer leren met ICT’.  De innovatievragen waren een vervolg op de 'versnellingsvragen'. Vanaf 2017 zijn 21 versnellingsvragen aangepakt. De resultaten hiervan vind je bij de praktijkvoorbeelden. 

Anders organiseren

Het lerarentekort, passend onderwijs, werkdruk en ontwikkelingen rondom Integrale Kindcentra. Soms zit een deel van de oplossing in het anders organiseren van een aantal zaken. Of het opzoeken van grenzen. In 2020 bood de PO-Raad ook ondersteuning aan 7 innovatievragen gericht op het 'anders organiseren'.  Bekijk ook de korte inspiratievideo eens! 

Meer weten?