Minicursus

Innoveren 3: afronden met een blijvend resultaat

Interessant voor
Schoolleiders
Adviseurs
Duur
30

Is jouw innovatie of verandervraagstuk in de laatste fase gekomen en bijna afgerond? In deze minicursus krijg je tips over het verzilveren en borgen van de resultaten. Zodat je er langer plezier van hebt, bijvoorbeeld door integratie in de basisprocessen van je organisatie. Of doordat anderen gebruik kunnen maken van de opbrengsten, door opname van de resultaten in een databank of website.  

Elk proces kent een begin en een einde. Je bent in het innovatietraject begonnen met het stellen van de goede verandervraag. Welk probleem wilde je exact oplossen? Vervolgens koos je de juiste aanpak voor het traject. Tot slot volgt nu de afronding van het verandervraagstuk. Een deelbaar resultaat, zoals een rapportage of praatplaat, helpt om het succes zichtbaar te maken en te borgen. 

Adviseur Janny Kappert van de PO-Raad geeft je tips voor deze fase. 

Externe video URL

 

Volg ook de andere cursussen over innovatie

Om je te ondersteunen bij het gehele innovatietraject, is er voor elke fase een minicursus. Volg ook Innoveren 1: starten met een goede vraag en Innoveren 2: vormgeven van een heldere aanpak. Succes! 

Wanneer je innovatie- of verandertraject goed op stoom is, ga je ook resultaten zien. Het delen hiervan helpt bij het borgen of verder brengen van je verandertraject. 

Je start al vroeg in het proces met de vraag hoe je de (tussentijdse) resultaten van het innovatietraject gaat communiceren. Bedenk bijvoorbeeld met wie je de resultaten gaat delen (de stakeholders), wat je bij hen wil bereiken (het doel) en wat hiervoor de beste manier is (het middel). Het antwoord op die vragen geeft richting aan de producten die je ontwikkelt. 

Je kunt naast de eind- en tussenresultaten ook het proces zélf delen: wat werkte wel, en wat niet? Wat kunnen anderen daarvan leren? Wat zou je in een vervolgtraject aanpassen? Deze bevindingen en tips kun je delen via een artikel of een factsheet.  

Download het document communicatietips voor delen eindresultaten verandertraject. Hierin staan tips die gedeeld zijn met de projectleiders van de innovatievragen van de PO-Raad. Ook jij kan er je voordeel mee doen! 

Is je innovatie- of verandertraject succesvol afgerond? Waarschijnlijk kun je niet wachten om de volgende fase of een nieuw project in te gaan. Maar eerst: deel en vier je succes. Dat is belangrijk voor het draagvlak en de borging op lange termijn. 

Dat kan bijvoorbeeld door de inzet van storytelling, symbolen en vaandeldragers.  

Storytelling 

Leg de uitkomsten en vervolgambities van het proces vast in plannen. Bespreek die regelmatig op formele en informele bijeenkomsten. Zo houd je het onderwerp levend en bereid je mensen voor op de verandering. Het maken van een goed ‘basisverhaal’ is hierbij belangrijk. Hierin staat de ‘why’ van je verandertraject centraal. Wat wil je bereiken en vooral ook: waarom? Cijfers (voor de feitelijke onderbouwing), voorbeelden (ter inspiratie) en ervaringsverhalen (wensen en emoties van betrokkenen) werken daarbij goed. 

Symbolen 

We vergeten vaak wat we voor moois hebben bereikt. Een duidelijk, herkenbaar beeldmerk daarvan werkt zeer krachtig voor het geheugen. Maak of kies samen een symbool uit dat je innovatie - en  het succes daarvan - typeert. Geef dit symbool een herkenbare plek binnen de organisatie en laat het terugkomen in communicatie-uitingen.   

Vaandeldragers

Vaak zijn de koplopers binnen je team of organisatie nauw betrokken geweest bij het verandervraagstuk. Ook zijn zij trots op het resultaat en op de hoogte van het hele proces. Van de hoogtepunten, en ook van de soms moeilijke weg daar naartoe. Formaliseer hun rol en zet deze vaandeldragers extra in het zonnetje. Zij zijn degenen die ervoor kunnen zorgen dat de innovatie bestendig is én een vervolg krijgt. Je project borgen is vaak het voorportaal van een nieuw verandervraagstuk.  

Wat voorbeelden uit de praktijk zien? In 2020/2021 werkten scholen en besturen uit het hele land binnen het programma Samen Slimmer Leren aan een innovatievraag rondom de inzet van ICT. Laat je inspireren en maak gebruik van de ontwikkelde tools en handreikingen, en vooral ook door hun veranderaanpakken. 

 1. App voor dreigende thuiszitters (Heliomare) 
  Wil jij apps inzetten om (dreigende) thuiszitters beter te ondersteunen? Heliomare ontwikkelde hiervoor de LOTkeuzehulp. Daar vind je apps door te zoeken op ondersteuningsbehoefte van (dreigende) thuiszitters.  
 2. Wikiwijspagina Digitale Geletterdheid (Jong Leren)
  Dit is een Wikiwijs-pagina over taal en digitale geletterdheid met een rijk aanbod aan taal- en spellinglessen, waarin de leerdoelen van digitale geletterdheid zijn geïntegreerd. 
 3. Onderzoeksrapport Gepersonaliseerd leren met ICT (Dynamiek) 
  Dynamiek Scholengroep onderzocht de ICT-kennis en vaardigheden van schoolleiders. Bekijk het onderzoeksrapport en/of gebruik de methodiek voor onderzoek in je eigen bestuur of op school. De groep deelde haar aanpak en resultaat  in een visuele samenvatting
 4. Onderzoeksrapport Niet stapelen maar vervangen (SSPOH) 
  Wil je externe activiteiten, zoals een klassenbezoek aan het theater of bibliotheek, niet bovenop het curriculum laten komen maar erin integreren? De Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs 's-Hertogenbosch (SSPOH) ontwikkelde hiervoor een nieuwe aanpak.  
 5. Inspiratiedocument Digitale Geletterdheid (Lucas Onderwijs) 
  Meer weten over hoe je digitale geletterdheid kan integreren in taallessen? Bekijk het inspiratiedocument van Lucas Onderwijs. Of maak direct gebruik van de tool met nieuwe lessen voor groep 5 tot en met 8.  
 6. Onderzoeksvraag: meer ruimte voor innovatie (OPSPOOR) 
  De stichting voor primair en speciaal basisonderwijs OPSPOOR maakt ruimte voor innovatie door ICT efficiënt in te zetten. In een online magazine reflecteert de stichting op het bewandelde pad.  
 7. Interactieve keuzetool voor een nieuw portfolio (LEV-WN) 
  Op zoek naar de eerste stap bij het werken met (digitale) portfolio’s? Scholengroep West-Nederland (LEV-WN) ging je voor. Het proces dat het projectteam heeft doorlopen, is vertaald naar praktische stappen in een digifoliowijzer.  
 8. Inspiratievideo bewegend leren (De Haagse Scholen) 
  De Haagse Scholen zet ICT in om kinderen bewegend te laten leren. Hoe de stichting dat aanpakt, is te zien in deze inspiratievideo
 9. Strip over slim opslaan en zoeken (SPOVenray) 
  Wil jij weten hoe je slimmer kan opslaan en zoeken in de google-omgeving? Bekijk de strip die stichting Primair Onderwijs (SPO) Venray ontwikkelde om medewerkers en leerlingen de mogelijkheden van deze nieuwe manier van werken te laten zien. 
 10. App-checker (Kerobei) 
  Kerobei bracht het landschap van goede en veilige educatieve apps in kaart. Bekijk de Kerobei app-checker en leer van de manier waarop de stichting voor primair onderwijs dit proces heeft aangepakt.  
 11. Praatplaat verbinding met de buurt (Viertaal) 
  Hoe kan een ontdeklab bijdragen aan de verbinding tussen een speciaal onderwijs school en de buurt? Stichting Viertaal deelt de bevindingen in een praatplaat.  
 12. Lesbrief ondernemerschap en kwartetspel (Best Onderwijs)
  Het Best Tech Lab ontwikkelde onder meer een lesbrief ondernemen en een online presentatie over het door leerlingen gerunde ICT-lab. Deze leerlingen maakten ook een kwartetspel over digitale tools. 
 13. Aanpak ontdeklab (PCOU Willibrord)
  Stichting PCOU Willibrord werkt samen met private partijen aan een innovatielab. De do’s en dont’s in een publiek-private samenwerking delen ze in een visuele samenvatting van hun innovatievraag.  
 14. Procesaanpak keuze portfolio (Quadraten) 
  Twaalf basisscholen van stichting Quadraten verdiepten zich in wat een portfolio kan bijdragen aan de ambitie om meer kindgericht te werken en het eigenaarschap van leerlingen te vergroten. Ze delen hun aanpak in een interactieve PDF, zodat ook andere scholen hiermee aan de slag kunnen.  
 15. Aanpak ICT-bekwaamheid leraren (BOOR) 
  Met acht pilotscholen ontwikkelde BOOR een aanpak voor het verhogen van de ICT-bekwaamheid van het lerarenteam.