Nieuws

Kwaliteitskatern Opleidingsscholen

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft voor het primair onderwijs een serie katernen over verschillende thema’s binnen Opleiden in de School. Deze katernen hebben het doel om de beschikbare kennis samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk.

Het eerste kwaliteitskatern beschrijft de ontstaansgeschiedenis, de doelen en de functies van de opleidingsschool. De auteurs, Eric Verbiest en Miranda Timmermans, behandelen verschillende modellen van opleidingsscholen, kritische succesfactoren en kwaliteitsstandaarden.

Afgelopen jaren zijn opleidingsinstituten en scholen intensiever gaan samenwerken om meer en betere leraren af te leveren. In 2014 zijn er in het primair onderwijs 26 gesubsidieerde en bijna honderd niet-gesubsidieerde partnerschappen Opleiden in de school. Het Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.

Lees hier het eerste katern 'De context: opleiden in de school'.