Nieuws

Onderzoek toont aan: grote tevredenheid over Samen Opleiden en Professionaliseren

97 procent van de respondenten uit het primair onderwijs is (zeer) tevreden over het Samen Opleiden en Professionaliseren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren’. Ook blijkt dat afgestudeerden binnen het primair onderwijs, significant vaker tevreden zijn over hun opleiding wanneer zij deze binnen een opleidingsschool afgerond hebben. 

Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) bestaat uit partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen voor het opleiden van leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Scholen die aangesloten zijn bij een partnerschap worden opleidingsscholen genoemd. Binnen het partnerschap wordt gezorgd voor een nauwe aansluiting tussen opleiding en praktijk. 

Volgens de respondenten uit het onderzoek verbetert SO&P de samenwerking tussen de scholen en de lerarenopleiding(en), de afstemming tussen theorie en praktijk, de kwaliteit van de begeleiding van studenten, de kwaliteit van de beoordeling van studenten én de kwaliteit(en) van startende docenten. Studenten zijn het meest tevreden over het niveau van de opleiding in een partnerschap, voorbereiding op de beroepspraktijk, het aanleren van pedagogisch/didactische vaardigheden en kennis over curriculum basisonderwijs.

Ambitie: naar 100 procent Samen Opleiden

Op dit moment wordt circa 47 procent van de pabostudenten opgeleid binnen een partnerschap. De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU en het ministerie van OCW hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken om vóór 2030 alle studenten op te leiden in een opleidingsschool. Uit het rapport blijkt dat er nog wel het een en ander nodig om deze ambitie te kunnen realiseren. 

Zo ontbreekt een passend, financieel kader. ECBO adviseert het ministerie van OCW om hierover in dialoog te gaan met de belangenbehartigers en vertegenwoordigers van de partnerschappen. Onder andere via het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren. Ook adviseert ECBO de partnerschappen om een gezamenlijke regiovisie te ontwikkelen, op basis van de vraag naar leraren en aanbod van studenten in de regio. Daarnaast is het advies om een dekkend regioplan, met een visie op groei en een groeistrategie op te stellen.

Meerwaarde wordt breed gezien

De PO-Raad heeft met plezier kennis genomen van de resultaten van het onderzoek. Leraren in opleiding, schoolbesturen en de lerarenopleidingen zien gezamenlijk de meerwaarde van het Samen Opleiden. De PO-Raad beschouwt ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’ als een belangrijk middel om de aantrekkelijkheid van het beroep leraar te vergroten en het lerarentekort aan te pakken. Samen Opleiden en Professionaliseren maakt onderdeel uit van onze oproep aan het kabinet om de onderwijskwaliteit te verhogen. Bekijk onze visual voor meer informatie. 

Meer informatie?

Download het rapport ‘De meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren’


 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten