Nieuws

Scan 'Onderzoekscultuur in de school' [Kwaliteitsreeks Steunpunt Opleidingsscholen]

De Scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ is bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. Dit is een leergemeenschap met leraren die een lerende, onderzoekende houding hebben en waarin alles erop is gericht om leerprocessen van leerlingen onderbouwd te verbeteren. Dit katern uit de Kwaliteitsreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen is gebaseerd op onderzoek naar de rol van onderzoek in schoolontwikkeling en op literatuur over de professionele leergemeenschap.

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft voor het primair onderwijs een serie katernen over verschillende thema’s binnen Opleiden in de School. Deze katernen hebben het doel om de beschikbare kennis samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk. Het katern Scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ is geschreven door Anje Ros, lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie, en Linda Keuvelaar – van den Bergh, hogeschoolhoofddocent en onderzoeker bij Fontys OSO.

Steunpunt Opleidingsscholen (van PO-Raad en VO-raad) ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen en meer informatie over Steunpunt Opleidingsscholen kunt u terecht bij de projectleiders voor primair onderwijs, Jos van der Pluijm en Gea Spaans, via steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl.