Nieuws

Schoolontwikkeling door praktijkonderzoek

Leraren in opleidingsscholen hebben in toenemende mate te maken met praktijkonderzoek: onderzoek gericht op de verbetering van het eigen onderwijs. Dat geldt nog sterker voor leraren in academische opleidingsscholen. Daar doen ook leraren, vaak samen met studenten, onderzoek. Hoe zorg je er nu voor dat de school echt iets aan dit onderzoek heeft? Lees het katern uit de kwaliteitsreeks opleidingsscholen: 'Schoolontwikkeling door praktijkonderzoek'.

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft voor het primair onderwijs een serie katernen over verschillende thema’s binnen Opleiden in de School. Deze katernen hebben het doel om de beschikbare kennis samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk.

Het katern Schoolontwikkeling door praktijkonderzoek is geschreven door Anje Ros, lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. In deze rol is ze al 8 jaar betrokken bij de AOS Partnerschap Opleiden in de School in de regio ’s-Hertogenbosch-Veghel. Daarnaast is zij academic director van de Master Leadership in Education en inhoudelijk betrokken bij de master Leren en Innoveren. Tot maart 2015 werkte Anje tevens bij KPC Groep als onderzoeker.

Steunpunt Opleidingsscholen (van PO-Raad en VO-raad) ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen en meer informatie over Steunpunt Opleidingsscholen kunt u terecht bij de projectleiders voor primair onderwijs, Jos van der Pluijm en Gea Spaans, via steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl.