Opleiden & ontwikkelen

Zonder leraren geen goed onderwijs. Daarom is het van belang dat leraren goed worden opgeleid en zich doorlopend blijven ontwikkelen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en helpt om het beroep leraar aantrekkelijker te maken om zo het lerarentekort aan te pakken. Binnen het programma 'Samen Opleiden en Professionaliseren' werken scholen en lerarenopleidingen samen aan het opleiden van leraren. Samen zorgen zij voor een nauwe aansluiting tussen opleiding en praktijk. Dit verhoogt de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de opleiding en wordt de uitval van startende leraren tegengegaan.    

Ook is het belangrijk dat er meerdere opleidingsroutes zijn naar het beroep leraar, zodat iedere student een opleidingsroute kan kiezen die bij hem of haar past. Dit is goed voor de diversiteit in de lerarenteams en de aantrekkelijkheid van het beroep. 

Leraar

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer
Kinderen en juf in klaslokaal
Toolbox

Toolbox Lesobservatie-instrumenten

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar
Schoolbestuurder Charlotte van Bodegom
Interview

Schoolbestuurder Charlotte van Bodegom: “Laten we als sector uit de slachtofferrol stappen”

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten

Actueel