Nieuws

7000e schoolleider meldt zich aan in Schoolleidersregister PO

In het Schoolleidersregister PO heeft zich onlangs de zevenduizendste schoolleider aangemeld. Daarnaast is het aantal geregistreerde schoolleiders gestegen naar meer dan 2800. Volgens cao-afspraken moet elke schoolleider in het primair onderwijs zich inschrijven in het register. De zevenduizendste - van de naar schatting 9.300 schoolleiders- is deze week ingeschreven. Inschrijven, is de eerste stap in het proces naar registreren. Per 1 januari 2018 moet elke schoolleider ook geregistreerd zijn in het register.

Ingeschreven, hoe nu verder?

Om te kunnen registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO) moet een schoolleider aantonen te beschikken over de basiskwalificaties zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po.
Bekijk dit filmpje om in drie minuten te zien hoe registreren in zijn werk gaat.