Nieuws

Aan de slag met beroepskwaliteit? Gebruik de toolkit! 

'Dit kan ons helpen om het gesprek meer te richten op toekomst van het vak' en 'Aan de hand van deze toolkit kunnen we een gemeenschappelijke taal ontwikkelen', dit zijn enkele reacties op de toolkit Beroepskwaliteit. Deze toolkit is afgelopen dinsdag in de ‘Week van Samen Opleiden’ gelanceerd.  

Leraren spelen een onmisbare en bepalende rol in de kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd wordt er veel van leraren verwacht, zeker in tijden van maatschappelijke, technologische en onderwijskundige ontwikkelingen. Om het beroep toekomstbestendig te houden is het van belang om met elkaar in gesprek te blijven. Wat maakt een leraar een goede leraar? En wat hebben leraren nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen? Om de dialoog binnen schoolteams te stimuleren is de toolkit Beroepskwaliteit ontwikkeld. 

Hoe werkt de toolkit? 

Wat wil jij met jouw onderwijs bereiken en wat betekent dat voor de beroepskwaliteit van de leraar? Wat is er nodig om jouw impact op de ontwikkeling van de kinderen te vergroten? De toolkit helpt schoolteams om het gesprek aan te gaan over de kwaliteit van het beroep leraar. Dit doen we aan de hand van verschillende vragen langs vier pijlers:

• Hoe definiëren we beroepskwaliteit?
• Hoe houden we zicht op beroepskwaliteit?
• Hoe werken we aan beroepskwaliteit?
• Hoe maken we beroepskwaliteit zichtbaar?

Ook vind je video’s van drie experts die, vanuit hun eigen perspectief, voeding geven om het gesprek te starten. 

Hoe is de toolkit tot stand gekomen?

In 2018 zijn veertien bestuurders uit het primair onderwijs gestart met het ontwikkeltraject beroepskwaliteit. Zij hebben de afgelopen jaren met leraren, experts, opleiders en bestuurders gesproken over een nieuwe kijk op het beroep leraar. Het doel is niet om een uniform beroepsbeeld voor te schrijven, wél om het gesprek over kwaliteit te stimuleren.                        

Gedeelde visie helpt bij doorlopende ontwikkeling

Naast een hulpmiddel om het gesprek binnen schoolteams te faciliteren hoopt de PO-Raad ook bij te dragen aan een gedeelde visie op het beroep leraar. In het kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie, wordt een gedeeld beeld van het beroep als randvoorwaarde genoemd om een doorlopende professionele ontwikkeling van leraren te faciliteren. Maar het is vooral aan de onderwijsprofessionals zelf om hun beroepskwaliteit verder te ontwikkelen. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om met de toolkit aan de slag te gaan. 

Download de toolkit Beroepskwaliteit 

Over de ‘Week van het Samen Opleiden’ 
Van 5 tot en met 9 oktober 2020 vond de ‘De week van Samen Opleiden’ plaats. Een week vol lezingen, webinars, online gesprekstafels filmpjes en podcasts over Samen Opleiden. Luister bijvoorbeeld naar de podcast van Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad, waarin hij het belang van kwaliteit en investeren in onderwijs benadrukt.   
 

Downloads

PDF, 6.89 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten