Nieuws

Aandacht in de media voor komst universitaire lerarenopleiding

Diverse media berichtten deze week over de komst van de eerste universitaire lerarenopleiding. Minister Bussemaker heeft de komst van de opleiding, na positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), goedgekeurd. Wanneer de opleiding geaccrediteerd wordt zal de Radboud Universiteit de opleiding gaan aanbieden. De PO-Raad en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) zijn de initiatiefnemers.

In dagblad Trouw geeft voorzitter Rinda den Besten aan dat het PO 'met smart' zit te wachten op de nieuwe opleiding. „De academische lerarenopleiding zorgt voor meer diversiteit in de lerarenteams en maakt het vak aantrekkelijker". Dat is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de scholen hopen ook het opdoemende lerarentekort te verzachten als meer vwo'ers voor het onderwijs kiezen.

In een artikel op nu.nl laat de PO-Raad weten groot voorstander te zijn van meer academisch geschoolde leerkrachten. Zij brengen wetenschappelijke kennis met zich mee en kunnen een grote rol spelen bij het verbeteren van onderwijs, door bijvoorbeeld onderzoek te doen naar leerprocessen en –resultaten.

Tot slot besteedde ook het Nederlands Dagblad aandacht aan de universitaire lerarenopleiding. Zo schrijft het ND dat het voorstel voor de nieuwe opleiding afkomstig is van de PO-Raad en dat de nieuwe lerarenopleiding hopelijk meer vwo’ers aantrekt om voor de klas te gaan staan.

De PO-Raad is verheugd met het positieve advies van de CDHO en verwacht dat de nieuwe opleiding voorziet in een behoefte. Uit het verkennend onderzoek van de PO-Raad en de VSNU blijkt dat scholen en schoolbesturen graag meer diversiteit in de lerarenteams willen zien en behoefte hebben aan leerkrachten met onderzoekende en academische vaardigheden.