Nieuws

Anko van Hoepen op congres academische leraren: ‘Jullie maken verschil’

,,Het is duidelijk dat jullie verschil maken in de sector. Dat hoor ik van steeds meer bestuurders terug’’, zei vicevoorzitter Anko van Hoepen tegen een volle zaal academische leraren en opleiders bij het congres ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Netwerk Academische Pabo's.

Tijdens zijn lezing op het congres afgelopen woensdag blikte Van Hoepen terug op de tijd waarin hij zelf op een basisschool werkte. ,,Áls er al onderzoek voorhanden was, was het gefragmenteerd en werd het vanuit kennisinstituten uitgevoerd zonder de scholen te betrekken.” Van Hoepen is dan ook erg blij met de huidige initiatieven als de Kennisrotonde, de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek en de Research & Development Agenda die op dit moment in ontwikkeling is. Alle programma’s zijn doordrongen van het besef dat kennisvraagstukken op de werkvloer van leraren ontstaan. ,,Er is een nauwere verbinding tussen onderwijs en onderzoek nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit vraagt om leraren die weten hoe zij deze kennis vanuit de school kunnen ontwikkelen of de school binnen kunnen halen: jullie dus.”

De PO-Raad is voorstander van meer academici in het primair onderwijs en van verschillende opleidingsroutes naar het beroep leraar. Diversiteit in de teams draagt namelijk bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de academische pabo is daarbij een belangrijke leverancier, wat de PO-Raad betreft.

Niet altijd even makkelijk

Van Hoepen riep de academische leraren in de zaal op elkaars kwaliteiten te erkennen. ,,Maak gebruik van elkaar. Probeer je rol te pakken, ook al zal dat niet altijd even makkelijk zijn. En deel tips en ervaringen met je collega academische leerkrachten, bijvoorbeeld via de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs.” Hij wees erop dat in de nieuwe strategische agenda van de PO-Raad de ambitie is opgenomen dat ieder schoolteam beschikt over academisch geschoolde leraren die hun weg in het onderzoek goed weten te vinden en inzichten hieruit in de schoolpraktijk kunnen toepassen.

Uitreiking scriptieprijs 2018

Aan het einde van de congresdag reikte Anko van Hoepen namens de jury van het Landelijk Netwerk Academische Pabo’s de scriptieprijs 2018 uit. De jury was onder de indruk van het hoge niveau van de ingezonden scripties en de diversiteit in onderwerpen. Die reikten van de inzet van iPads als digitaal leermiddel tot het verband tussen agressief gedrag en het klassenklimaat.

De winnende scriptie van Mariska Wesselo van de Academische Pabo Leiden behandelde het effect van een verhaalcontext bij het oplossen van breuken. Dit onderzocht zij in verschillende klassen op verschillende plekken. Van Hoepen prees haar onderzoeksopzet en haar kritische reflectie op factoren die mogelijk van invloed zouden kunnen zijn op de resultaten. Ook was de jury te spreken over de heldere conclusies, de leesbaarheid en het gekozen thema. Van Hoepen: ,,Realistisch rekenen is een beladen onderwerp wat zeker op social media de nodige stof heeft doen opwaaien en waar veel discussie over gevoerd is. Het vraagt om lef om juist met dit onderwerp aan de slag te gaan. En daar spreekt de jury unaniem haar complimenten voor uit.”