Nieuws

Beroepsstandaard Schoolleiders PO geactualiseerd

Uit onderzoek blijkt dat hoe beter de schoolleider hoe beter de kwaliteit van het onderwijs. Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert het beroep van schoolleider. Wat is in de jaren ’20 van deze eeuw een goede schoolleider? Dat is vastgelegd in de nieuwe beroepsstandaard. Deze beschrijft wat schoolleiders in het primair onderwijs zien als de kern van hun beroep én verwijst naar wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap.

In de nieuwe beroepsstandaard staan leiderschapspraktijken centraal: een goede schoolleider werkt aan een gedeelde visie op onderwijs, kan deze vertalen in concrete doelen en staat open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Een schoolleider stimuleert leraren en andere medewerkers om zich te ontwikkelen en hun kwaliteiten en talenten in te zetten. Daarnaast creëert een goede schoolleider een professionele cultuur waardoor leraren elkaar kunnen vertrouwen en zorgt ervoor dat leraren goed les kunnen geven. Bovendien onderhoudt en investeert een goede schoolleider in goede relaties met ouders, gemeenten en zorgverleners. Op deze manier speelt een schoolleider een cruciale rol in de verbinding tussen leerlingen, leraren, andere medewerkers, schoolbestuurders en de omgeving van de school.

Persoonlijk leiderschap

Naast de vijf leiderschapspraktijken maken ook persoonlijkheidskenmerken, vaardigheden, capaciteiten en de persoonlijke ethiek van de schoolleider onderdeel uit van de nieuwe beroepsstandaard. Persoonlijk leiderschap heeft te maken met de identiteit van de schoolleider: wie ben en wil ik zijn. Persoonlijk leiderschap helpt de schoolleider de leiderschapspraktijken vorm te geven.

Praktijk en wetenschap

Voor het actualiseren van de beroepsstandaard zijn praktijk en wetenschap bij elkaar gebracht. Na literatuuronderzoek door onderzoeker en adviseur Peter Sleegers volgden vele dialogen met schoolleiders en belanghebbenden. Met alle verworven kennis is een projectgroep van schoolleiders uit verschillende contexten aan de slag gegaan. Ook over het concept hebben schoolleiders en belanghebbenden meegepraat. 

Bij de vorige beroepsstandaard lag de focus op onderwijskundig leiderschap en op de competenties van de schoolleider.

Lees meer en download de Beroepsstandaard Schoolleiders PO

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten