Nieuws

Besturen bundelen krachten in denktank

Het ontwikkelen van een gedeeld beroepsbeeld van de leraar, het organiseren van doorlopende professionalisering en het ondersteunen van regionale samenwerking bij het vormgeven van duale opleidingstrajecten door besturen en lerarenopleidingen. Dat is de opdracht voor de denktank ‘beroepskwaliteit leraren en doorlopende professionalisering’ die de PO-Raad recentelijk heeft opgericht. Doel van de denktank is om met oplossingen te komen die op korte termijn bijdragen aan het oplossen van onder meer het lerarentekort en op lange termijn bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Een lastige, maar broodnodige opdracht. Het beroep leraar is aan verandering onderhevig en vraagt om toekomstgericht beleid van schoolbesturen én toekomstgerichte lerarenopleidingen. Zowel landelijk als regionaal speelt de vraag hoe we leraren goed kunnen blijven opleiden en toerusten om het onderwijs toekomstbestendig te houden.

Samenstelling en werkwijze denktank
De denktank bestaat uit leden van de PO-Raad en het bureau van de PO-Raad ondersteunt. De leden hebben een belangrijke regionale taak. Zo zijn zij gevraagd om in de eigen regio te verkennen of er andere scholen zijn die gezamenlijk initiatieven willen starten om zij-instromers te werven. Ook leveren zij input om het gesprek op landelijk niveau te kunnen voeren en eenduidigheid naar de lerarenopleidingen te creëren. Hierbij wordt de infrastructuur van de opleidingsscholen en het Steunpunt Opleidingsscholen benut.

De volgende stap
Medio juli heeft de aftrap van de denktank plaatsgevonden. Op 13 oktober komt de denktank voor de tweede keer bijeen. Dan wordt er verder gesproken over hoe wij tot een gedeeld beroepsbeeld kunnen komen. Ook bespreekt de denktank de verdere uitwerking van het concept ‘duaal leren’, zowel voor de initiële opleiding als post-bachelor voor beginnende leraren en zij-instromers. Tot slot buigen zij zich ook over de vraag hoe dit verwerkt kan worden tot een kwaliteitskader voor duaal leren, en wat scholen nodig hebben om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. Dit gesprek wordt zowel binnen de vereniging gevoerd als met partners waaronder de opleidingen.

Contact
Het voorzitterschap van de denktank wordt gevoerd door Simone Walvisch. Contactpersoon voor de denktank is Maarten Lamé, beleidsadviseur.

Deelnemers aan de denktank zijn:

Sandra Beuving - OOG Veghel    
Herbert de Bruijne - OOADA, Amsterdam    
Bert Dekker - Proominent, Ede
Gerard van Drielen - SCOH, Den Haag
Johan Heddema - Penta primair, Grootegast
Theo Hut - Respont, Vlissingen
Manon Ketz - de BasisFluvius, Arnhem    
Ryszard Kruszel - Movare, Kerkrade
Paul Moltmaker - Plateau, Assen     
Marton de Pinth - PRoO Leiden
Jan Reitsma - De Kleine Prins, Baarn
Winfried Roelofs - KPOA, Amersfoort
Nicole van Son - INOS, Breda    
Rien Spies - Agora, Zaanstreek
Reinoud de Vries - Octant, Nootdorp
Teunis Wagenaar - OPO Furore, Drachten