Nieuws

Bijna helft van nieuwe aanvragen Lerarenbeurs afgewezen

Er zijn voor komend schooljaar in alle onderwijssectoren in totaal 5.895 aanvragen gedaan voor de Lerarenbeurs. Daarvan zijn 4.676 aanvragen toegekend. Dit betreft vooral herhaalaanvragen en vorig jaar afgewezen aanvragen. Van de nieuwe initiële aanvragen is bijna de helft afgewezen op grond van het bereiken van het subsidieplafond. Dat schrijven de ministers van Onderwijs aan de Tweede Kamer.

Afgelopen schooljaar is het budget voor de Lerarenbeurs aangepast voor intensivering aanpak lerarentekort. Het budget voor schooljaar 2020-2021 was bijgesteld van 78 naar 49,5 miljoen euro en het budget voor 2021-2022 is vastgesteld op 46,8 miljoen euro. Hierdoor kunnen niet alle aanvragen voor de Lerarenbeurs worden toegekend. 

Bij het toekennen wordt rekening gehouden met de in de regeling ingebouwde voorrang:

  1. herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar); 
  2. initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond; 
  3. (nieuwe) initiële aanvragen.

In het primair onderwijs is komend schooljaar 14,3 miljoen euro beschikbaar voor de Lerarenbeurs. Hiervan zijn eerst 437 herhaalaanvragen en 463 aanvragen die in 2020 waren afgewezen, bekostigd. Van de nieuwe initiële aanvragen in het primair onderwijs zijn er 546 van de 872 toegekend. De overige 326 aanvragen krijgen volgend jaar voorrang bij de aanvragen. 

Ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven schrijven in hun brief dat het beperktere budget voor de Lerarenbeurs ook voor volgend jaren een risico op het afwijzen van aanvragen vormt. Zij hebben daarom eerder al een herbezinning van de Lerarenbeurs aangekondigd en het aanbrengen van focus. Hierover gaan ze dit najaar in gesprek met betrokken partijen en met de Tweede Kamer. Hiertoe hebben ze een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs uitgezet. Het streven is dat dit najaar de eerste onderzoeksresultaten hiervan bekend worden.