Nieuws

Commissie buigt zich over nieuw bevoegdhedenstelsel

Afgelopen maandag is de commissie Onderwijsbevoegdheden van start gegaan. Zij gaat advies uitbrengen over de inrichting van een nieuw stelsel van bevoegdheden. Dit doet zij in opdracht van minister Van Engelshoven en minister Slob, in navolging van het rapport ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad. Eind dit jaar moet er een advies liggen.  

Een nieuw stelsel van bevoegdheden moet bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep leraar. Door meer ruimte te maken voor gespecialiseerde of juist breder georiënteerde bevoegdheden wil de commissie een betere aansluiting creëren op wat het onderwijs nodig heeft. De opdracht van de commissie is om nieuwe bekwaamheidsgebieden te formuleren voor leraren in het po, vo en mbo. Ook geeft zij advies over hoe de lerarenopleidingen hier zo goed mogelijk op aan kunnen sluiten. Lees meer over de opdracht van de commissie Onderwijsbevoegdheden op hun website

Ruim baan voor leraren

De commissie gaat aan de slag met het advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad. De PO-Raad is voorstander van meer flexibele opleidingsroutes en bevoegdheden. Leraren zijn daardoor breder inzetbaar en hebben meer carrièremogelijkheden. Ook blijft de PO-Raad pleiten voor het dichten van de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs, dat eveneens onderdeel is van het advies van de Onderwijsraad.   

De commissie levert in december 2020 haar advies op aan de ministers. In juli volgt een tussenrapportage. De PO-Raad wenst de commissie veel succes bij het uitvoeren van haar opdracht en wordt graag betrokken bij de verdere uitwerking. 

Toekomst van ons onderwijs

Naast de maatregelen die op de korte termijn moeten worden genomen in de aanpak van het lerarentekort vindt de PO-Raad dat het Nederlandse onderwijs toe is aan groot onderhoud. Er is meer nodig om de achteruitgang van het onderwijs te stoppen. Samen met een brede coalitie van onderwijsorganisaties pleit de PO-Raad met de Toekomst van ons onderwijs voor verhoging van onderwijskwaliteit, investeringen in onderwijspersoneel en meer samenhang tussen beleid en wetgeving.

Lees ons eerdere bericht over het rapport ‘Ruim baan voor leraren’