Nieuws

Commissie Onderwijsbevoegdheden dient eindverslag in en stopt voortijdig

De Commissie Onderwijsbevoegdheden heeft haar eindverslag aan minister Van Engelshoven en minister Slob aangeboden. Hun opdracht: het ontwerpen van een nieuw bevoegdhedenstelsel. Enorm complex, zo blijkt ook uit het verslag en de aanbiedingsbrief. Hieruit blijkt dat een deel van de commissie helaas niet achter de inhoud kan staan. Dit betekent dat de commissie voortijdig haar werkzaamheden stopt. De PO-Raad betreurt dit en wil de commissie hartelijk danken voor haar inzet.

,,Op veel onderwerpen is er in de commissie overeenstemming, maar niet over alles’’ zo schrijft Paul Zevenbergen, voorzitter van de commissie, in het eindverslag. Ook geeft hij aan dat ,,In de commissie vele argumenten, inzichten en opvattingen zijn gedeeld, die er allemaal toe doen. Helaas is het niet gelukt om een voldoende gemeenschappelijke én richtinggevende uitkomst te vinden.’’

Overeenkomsten en tegenstellingen

Uit het eindverslag blijkt dat ,,het werk van de commissie veel heeft opgeleverd over de bevoegdheden en opleiding van leraren, dat de moeite waard is om mee verder te gaan.’’ Zo is de commissie het eens over de keuze voor een viertal bekwaamheidsgebieden die samen de leraarsbevoegdheid vormen, de flexibilisering van de lerarenopleidingen, de noodzaak van goede begeleiding van startende leraren en een HR beleid dat leraren ruimte biedt voor een aantrekkelijke loopbaan binnen en tussen onderwijssectoren. 

Ook vraagt de commissie aandacht voor verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen leraren, lerarenopleiders, scholen en schoolbesturen en onderstreept zij het belang van beroepsgroepsvorming bij leraren. Tot slot is de commissie geen voorstander van het splitsen van bevoegdheden voor het jonge kind en oudere kind. Dit is in lijn met het standpunt van de PO-Raad. Ondanks de vele overeenkomsten zijn er ook tegenstellingen. Zo vindt een deel van de commissie dat een eenmalige bevoegdheid te veel centraal staat. Ook vinden zij dat leraren die lesgeven aan de bovenbouw van havo en vwo lesgeven, masteropgeleid moeten zijn. Download het volledige eindadvies.  

PO-Raad roept komend kabinet op

Een nieuw bevoegdhedenstelsel draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep leraar. Ook kan er, door meer ruimte te maken voor gespecialiseerde of juist breder georiënteerde bevoegdheden, beter worden aangesloten op wat het onderwijs nodig heeft en loopbanen in het onderwijs aantrekkelijker maken. De PO-Raad roept het volgend kabinet dan ook op om hier een vervolg aan te geven. Tot slot wil de sectororganisatie haar waardering uitspreken voor de leden van de Commissie Onderwijsbevoegdheden. Zij hebben het afgelopen jaar waardevolle gesprekken in de sector gevoerd. Ondanks het voortijdig beëindigen van de opdracht ligt er een goede basis om op door te pakken. 

Meer lezen?

Lees het nieuwsbericht en het eindverslag ‘Hoge lat, lagere drempels’ op de website van de Commissie Onderwijsbevoegdheden