Nieuws

Doe mee aan onderzoek 'Huisacademies in kaart'

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, de VO-raad en de PO-Raad brengen in kaart welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn. Het Kohnstamm Instituut voert dit onderzoek uit. Via een vragenlijst komen we meer te weten over hoe huisacademies zijn georganiseerd, op welke doelgroepen zij zich richten, en welke professionaliseringsactiviteiten er worden aangeboden. Hoe meer huisacademies de vragenlijst invullen, hoe beter beeld we krijgen en hoe meer we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Wat is een huisacademie?

Onder een huisacademie verstaan we een interne academie, expertise-, kennis- of opleidingscentrum dat behoort bij een school, scholengroep of bestuur, die voor de eigen medewerkers professionaliseringsactiviteiten organiseert. Lees hier meer over de achtergrond van dit onderzoek.

Meedoen aan het onderzoek?

Vul dan de digitale vragenlijst in. Let op: het is de bedoeling dat één persoon per huisacademie de vragenlijst invult, bij voorkeur de coördinator of het aanspreekpunt.

  • Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 20 minuten.
  • U kunt de vragenlijst tot uiterlijk vrijdag 9 november invullen.
  • Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
  • Wilt u snel op de hoogte zijn van de resultaten van dit onderzoek? In de vragenlijst kunt u aangeven of u het digitale rapport direct wilt ontvangen bij het verschijnen ervan.