Nieuws

Factor Mens centraal op jaarconferentie Techniekpact

Techniekpact landsdeel Zuidwest organiseert vandaag de jaarconferentie namens dit landelijke pact om onze internationale toppositie op het gebied van techniek te behouden. Het thema van de jaarconferentie is de Factor Mens. De volgende vijf hoofdthema's voor 2016 staan deze dag centraal:

1. Doorstroom naar beroepsonderwijs 

Techniekpact wil de doorstroom en doorlopende leerlijnen van po en vo naar mbo aantrekkelijker maken (ook voor meisjes), met aandacht voor loopbaanoriëntatie. Het richtinggevende leerplankader voor W&T van SLO is een eerste stap op weg naar leerlijnen voor W&T in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs;

2. Docenten techniek 

Techniekpact wil zorgen voor voldoende en vakbekwame leraren. Leerkrachten op basisscholen krijgen extra ruimte om zich de vaardigheden voor het verzorgen van onderwijs in wetenschap en technologie eigen te maken.

3. ict

Techniekpact gaat werken aan een steviger koppeling met digitalisering, programmeren en Smart Industry.

4. Publiek- private samenwerkingen

Techniekpact stimuleert publiek-private samenwerkingen in het (beroeps-)onderwijs.

5. Mobiliteit 

Techniekpact stimuleert (cross-) sectorale mobiliteit en Leven Lang Leren.

Techniek op iedere basisschool

Onderwijsorganisaties waaronder de PO-Raad, overheid en bedrijven spraken in het Techniekpact af dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en techniek aanbieden. Lees ook de blog die Rinda den Besten en voorzitter van het Techniekpact Doekle Terpstra hier onlangs over schreven.