Nieuws

Inschrijven lidmaatschap Lerarencollectief 2020/2021 nu mogelijk 

In maart 2020 is het Lerarencollectief officieel van start gegaan. Als beroepsgroep wil zij zich inzetten voor meer zeggenschap over het vakmanschap van leraren. Vanaf nu kunnen leraren zich aanmelden voor het lidmaatschap 2020/2021. 

De PO-Raad vindt het belangrijk dat leraren nauw betrokken worden, goed geïnformeerd zijn en dat zij regie houden over de ontwikkeling van hun beroep. Leraren in het primair onderwijs kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het lidmaatschap 2020/2021. Het Lerarencollectief heeft een formulier opgesteld voor het aanvragen van een bijdrage aan de contributie vanuit het individuele professionaliseringsbudget. Medewerkers in het primair onderwijs beslissen zelf over de besteding van dat budget na overleg met de leidinggevende. De PO-Raad is groot voorstander van het verenigen van leraren in een beroepsgroep. Het bekostigen van de contributie voor het lidmaatschap is een gelegenheid tussen werkgever en werknemer op basis van de cao-afspraak.
 

Gratis deelname regionale researchED’s voor leden 

Leden van het lerarencollectief mogen gratis deelnemen aan de regionale researchED dagen. Tijdens deze regionale bijeenkomsten worden leraren in contact gebracht met relevant onderwijsonderzoek en onderzoekers. ResearchED ‘Ontmoet een onderzoeker!’ is een initiatief van researchED Nederland, het NRO en de PO-Raad. 

Over het lerarencollectief
Op de website www.lerarencollectief.nl kunnen leraren terecht voor meer informatie of om lid te worden. Het Lerarencollectief is een initiatief van Jan van de Ven en Thijs Roovers. Zij hebben in 2017 PO in Actie opgericht.